Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Politisk Sundhedsklynge Bornholm skal styrke sammenhængen i den sundhedsfaglige indsats

Politisk Sundhedsklynge Bornholm skal styrke sammenhængen i den sundhedsfaglige indsats

13-09-2022

Politisk Sundhedsklynge Bornholm har i dag (13.9.) opstartsmøde. Hermed åbnes et nyt mødeforum på politisk niveau til gavn for de bornholmske borgere. Politisk Sundhedsklynge Bornholm har til formål at skabe endnu bedre sammenhæng for de bornholmske borgere, som Bornholms Hospital, psykiatrien, de praktiserende læger på øen og Bornholms Regionskommune er fælles om.  

Borgmester Jacob Trøst og Regionsrådsformand Lars Gaardhøj deler formandskabet i den nye Politisk Sundhedsklynge Bornholm. Derudover indgår regionsrådsmedlemmerne Carsten Scheibye og Leila Linden samt to repræsentanter fra PLO (lægerne); Kathri B. Hansen og Jørgen Steen Andersen. Til mødet deltager også bisiddere fra Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune.

Nye sundhedsklynger i hele Danmark

Borgmester Jacob Trøst glæder sig over det kommende samarbejde:

Jeg ser meget frem til at fortsætte et allerede godt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, psykiatrien og de praktiserende læger på øen. Min forventning er, at samarbejdet vil blive styrket yderligere. Det skulle gerne komme de bornholmske borgere til gavn på den korte og den lange bane."  

Sundhedsklyngerne er sat i verden for primært at samarbejde om de fælles borgere/patienter, herunder ældre medicinske borgere, borgere med kronisk sygdom og borgere med psykiske lidelser. Formålet er blandt andet at skabe bedre sammenhæng og nærhed for borgerne, når de modtager tilbud på tværs af sektorer.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj fortæller om samarbejdet:

"Vi skaber gode patientforløb ved at sikre bedre overgange mellem egen læge, kommune og hospital, og det er lige præcis det, der er vores ambition med dette samarbejde. Jeg ser frem til, at vi sammen kan finde de bedste løsninger for den gruppe af bornholmerne, som måske er ældre eller har kroniske sygdomme og får hjælp og behandling i forskellige dele af sundhedsvæsenet." 

Kathri B. Hansen, praktiserende læge og repræsentant fra PLO-Hovedstaden siger:

"Det bliver spændende at sidde til bords med politikere både fra regionen og kommunen. Vi i PLO-Hovedstaden ser meget frem til det fortsat fælles samarbejde – som kan komme vores fælles patienter til gode." 

Fakta om Sundhedsklynger:

  • Den 9. juni 2022 blev lovforslaget om Sundhedsklynger vedtaget.
    Sundhedsklynger trådte officielt i kraft pr. 1. juli 2022.
  • Sundhedsklynge Bornholm er én ud af fem i Region Hovedstaden.
  • Sundhedsklynge Bornholm består af et politisk niveau, kaldet Politisk Sundhedsklynge Bornholm, som er et nyt niveau, der ikke tidligere har eksisteret på Bornholm. Derudover består Sundhedsklynge Bornholm af en Faglig Sundhedsklynge Bornholm, der er repræsenteret med faglige embedsmænd på tværs af sektorer samt tre bruger- og pårørenderepræsentanter. Dette niveau svarer til det tidligere Samordningsudvalg.
  • Yderlige er der tre underliggende udviklings- og driftsgrupper på Bornholm, der samarbejder om at styrke henholdsvis Børn og unges Sundhed, Borgere med psykisk sygdom og Ældre og borgere med kronisk sygdom. De tre grupper fortsætter deres allerede gode arbejde på tværs af sektorer.