Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Status på flygtningesituationen på Bornholm

Status på flygtningesituationen på Bornholm

25-03-2022

Der er aktuelt ca. 130 ukrainske flygtninge på Bornholm. Udover de ukrainske flygtninge er der også i sidste uge kommet 10 flygtninge fra Afghanistan, og i denne uge kom 10 kvinder og børn fra DR Congo til øen. Bornholm tager sig godt af alle flygtninge, der kommer til øen, og der skal lyde et stort velkommen til alle! Denne status koncentrerer sig dog særligt om de ukrainske flygtninge, da de udgør langt den største andel.

Informationsmøder

Kommunen har holdt to informationsmøder i sidste uge. Et for flygtninge fra Ukraine og et for de frivillige, som har en rolle i forhold til flygtningene - enten som værtsfamilie eller organisator på anden vis. De vigtigste emner på informationsmøderne var registreringen af, hvilke ukrainske borgere som er på Bornholm, ansøgning om opholdsgrundlag, eventuelle behov for ændret indkvartering og behov for krisehåndtering eller anden lægehjælp. Disse området er fortsat i fokus for Integrationsafdelingens kontakt med de ukrainske flygtninge.

Ro på - men stærkt påvirkede af den tragiske situation

Den generelle oplevelse er, at der er ro på, men der er mange af flygtninge, som naturligt er meget påvirket af situationen i Ukraine og deres families og venners situation i hjemlandet. Der er enkelte, som har haft behov for lægehjælp, og som er blevet håndteret i sundhedssystemet både hos praktiserende læge og på hospitalet. Kommunen er også opmærksomme på evt. krisetegn og anden behov for hjælp og har både til flygtninge og frivillige oplyst, at de er velkomne til at kontakte kommunen ved behov.

Den aktuelle indkvartering fungerer for de fleste flygtninge, men vi er blevet kontaktet af nogle flygtninge, som gerne vil hjælpes i anden bolig, da det kan være svært at bo hjemme hos nogen, når man samtidig er i en svær situation. Ligeledes er kommunen blevet kontaktet af frivillige, som af forskellige årsager gerne vil have flyttet deres ukrainske logerende.

Kommunen prioriterer dette i det omfang, det er muligt, og finder en løsning for de fleste inden for en overskuelig tidshorisont. 

Udlændingestyrelsen bestemmer, hvor den enkelte flygtning skal tage ophold

Det er Udlændingestyrelsen, som ved bevilling af ophold også tildeler en kommune til de enkelte flygtninge. Dette gør de ud fra flygtningenes ønsker, men også ud fra at fordele opgaverne jævnt blandt landets kommuner. Det betyder, at det ikke er sikkert, at de nuværende flygtninge, som opholder sig på Bornholm, også fortsat skal tage ophold på Bornholm.

Økonomi i forbindelse med ophold

Som udgangspunkt skal de ukrainske flygtninge selv sørge for deres ophold evt. ved hjælp af egne midler, familie som har arbejde i Danmark/på Bornholm eller evt. via frivillige. I det omfang det ikke er muligt, er kommunerne via et ministerielt aktstykke blevet givet et lovgrundlag for at betale for kost og indlogering.

Ud fra en konkret vurdering vil der derfor kunne udleveres rekvisitioner, som kan anvendes til at købe fødevarer for. Dette er en midlertidig løsning, som foreløbig gælder frem til 4. april 2022. Så snart en flygtning er tildelt opholdsgrundlag, vil de også blive berettiget til en underholdsydelse, som de selv forvalter i forhold til kost og logi.

I den midlertidige perioden - indtil de formelt er tildelt et opholdsgrundlag - er det således ikke alle, som vil modtage en ydelse fra kommunen. En eventuel ydelse bliver tildelt ud fra et lempeligt, individuelt skøn og set i forhold til egne muligheder.

Godt samarbejde med Udlændingestyrelsens Borgerservice

Kommunen har haft en meget positiv dialog med kontorchefen for Udlændingestyrelsens Borgerservice. Alle parter var interesseret i at finde en løsning i forhold til, hvordan ukrainske flygtninge på Bornholm fik mulighed for at få optaget de nødvendige data til et biometrisk pas, som sammen med ansøgningen skal danne grundlaget for Udlændingestyrelsens vurdering og bevilling af opholdsgrundlag. Løsningen er blevet, at Udlændingestyrelsen har åbnet for nye tider for de Ukrainske flygtninge som kan bookes nu, og der er fortsat ledige tider.

Langt de fleste flygtninge vil således i viddets muligt omfang nu få mulighed for at søge ophold uden at skulle til Næstved. Der er åbnet for ekstra tider den 30. marts om eftermiddag/aften samt hele den 31. marts.  

Der er informeret om dette via de frivillige, sociale medier, lokale nyhedsmedier og direkte til de flygtninge, vi har registreret.

Alle myndigheder og frivillige yder deres bedste

Samarbejdet med de statslige og regionale myndigheder fungerer fint, ligesom der er et fint samarbejde med civilsamfundet og de frivillige. Men det er også vigtigt nu at understøtte den enkelte ukrainers overgang til at være flygtning med et formelt opholdsgrundlag.  hvor man tildeles cpr.nr., MitID, bankkonto, egne midler og anvises egen indkvartering og får mulighed for danskundervisning, modtageklasse for børn og unge og dagpasning for børn og sidst men ikke mindst får en tilladelse til at arbejde i Danmark.

Det har været og er en stor opgave. Hvor man i Danmark tidligere har anvendt asylsystemet til at varetage de akutte opgaver med indkvartering af store grupper af flygtninge, bliver disse opgaver nu varetaget af frivillige og kommunerne. Det er derfor også i denne usædvanlige situation vigtigt at finde ind i rollerne og klarlægge, hvad der er statens, kommunernes og de frivilliges opgaver. 

Vil tilbage så snart, det er muligt

Der tegner sig et meget entydigt billede af, at stort set alle flygtninge gerne vil tilbage til Ukraine, når det er muligt. Flere af de ankomne flygtninge vil gerne arbejde snarest muligt, men der er også mange, som er så påvirkede af krigen og omstændighederne, så de ikke på den korte bane er i stand til at aflevere deres børn i skole/daginstitution og gå i arbejde lige nu og her.

Nyttig info om ukrainske flygtninge

Såfremt man er interesseret i flere oplysninger omkring ukrainske flygtninge, har Dansk Flygtningehjælp samlet en masse nyttig information, som kan ses af følgende link.