Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder besøgsrestriktioner foreløbig frem til marts

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder besøgsrestriktioner foreløbig frem til marts

02-02-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed forlænger påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre indtil den 1. marts, hvor påbuddet igen bliver vurderet.

Ordlyden i brevet:

1. februar 2021

Sagsnr. 31-1219-1274/

Reference BIDS

E trost@stps.dk

Fortsat påbud til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre mv.

Fastholdelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte ved brev af 20. november 2020 kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune påbud om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19), senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1983 af 15. december 2020. Påbuddet er siden blevet fastholdt d. 9. december 2020. Det var i fastholdelsen af påbuddet anført, at påbuddet senest ville blive revurderet den 1. februar 2021.

Det meddelte påbud om midlertidige besøgsrestriktioner fastholdes hermed.

Der skal således fortsat være midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen.

De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv.,

som hermed fastholdes, skal indebære, 1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis a) besøget sker i en kritisk situation, eller b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen, 2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog

højst 2 besøgende ad gangen, og 3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

Velvidende at antallet af nye smittede borgere på Bornholm og kommunens incidenstal er lavt, fastholdes påbuddet ud fra et forsigtighedsprincip for at forebygge udbrud med Covid-19 på plejecentre mv. Der er ved beslutningen om fastholdelse af påbuddet lagt vægt på, at Bornholms Regionskommune er i gang med at vaccinere alle beboere og medarbejdere på plejecentrene, der ønsker det, men at den fulde effekt af vaccinen ikke er opnået endnu, da ikke alle beboere og medarbejdere har fået 2. vaccinestik.

En ophævelse af påbuddet vil afhænge af kommunens incidenstal, udbredelsenaf vaccinationer på plejecentre og Covid-19 pandemiens udvikling.

For en nærmere gennemgang af de steder og personer, der er omfattet af påbuddet, og af de undtagelser fra besøgsrestriktionerne, der fortsat er gældende, henvises til styrelsens påbud af 20. november 2020.

Påbuddets gyldighed
Påbuddets om midlertidige besøgsrestriktioner er fortsat gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et påbud ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed,

Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk for dialog heraf.

Venlig hilsen,

Bente Møller
Enhedschef.

Klik her: Download brevet