Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder To borgere søges til nyt klima- og bæredygtighedsudvalg

To borgere søges til nyt klima- og bæredygtighedsudvalg

14-10-2019

Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt ad hoc udvalg, der afløser det tidligere Klima- og Bæredygtighedsudvalg, som udelukkende bestod af kommunalpolitikere med Anne Thomas som formand.

Det nye udvalg for klima- og bæredygtighed bliver et rådgivende organ for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og skal bidrage til strategiudvikling. Udvalget får som primær opgave at sikre udviklingen af flere strategier og planer inden valgperiodens udløb i december 2021.

Strategierne der skal arbejdes med:

  • En ny (revideret) energistrategi
  • En strategi for grøn mobilitet (transport/kørsel)
  • Formulering og revision af handleplaner under Bright Green Island og de otte Bornholmermål

Det nye udvalg bliver sammensat af politikere, repræsentanter fra erhvervsliv og organisationer samt borgere. Sammensætningen bliver sådan:

  • Tre medlemmer bliver udpeget af Kommunalbestyrelsen.
  • To borgere udvalgt på baggrund af en motiveret ansøgning
  • Et medlem som repræsenterer energiproducenter på Bornholm
  • Et medlem som repræsenterer erhvervslivet på Bornholm

Send en ansøgning og begrund hvorfor du skal være med i udvalget

Borgere kan til og med den 6. november sende en ansøgning med en kort begrundelse for at blive optaget som medlem af udvalget. Ansøgningen sendes til specialkonsulent i Bornholms Regionskommune, Gitte Hvidkær Marschner på Gitte.Hvidkaer@brk.dk.

Udvalget holder som udgangspunkt seks møder årligt, men udvalget kan vælge at holde flere. Medlemmer af udvalget får betalt kørsel og diæter.

Læs kommissoriet for udvalget her