Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Udendørs servering og musik

Udendørs servering og musik

21-05-2019

Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage udendørs servering i sommersæsonen 2019 til kl. 02.00 og udendørs musik til kl. 22.00. Sæsonen løber i år fra den 18. april til 20. oktober, begge dage inkl.

Tilladelsen er betinget af:

  • at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende
  • at generelle støjgrænseværdier overholdes. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan fås på www.brk.dk
  • at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning, der er pålagt af anden offentlig myndighed.

Fornyelse af alkoholbevilling

Vi gør opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af gældende bevilling. Alkoholbevillingen bortfalder, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at fornyelse finder sted, jfr. bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Merete Verner Krogh merete.verner.krogh@brk.dk eller tlf. 56 92 12 42.