Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Udsigt til kortere ventetid og lokal behandling for borgere, der bruger høreapparat

Udsigt til kortere ventetid og lokal behandling for borgere, der bruger høreapparat

03-03-2023

En ny aftale med Rigshospitalets afdeling på Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden er næsten på plads, og det kommer til at betyde kortere ventetid og mulighed for lokal behandling for borgere med behov for høreapparat.

Når de sidste detaljer i en ny aftale med både Rigshospitalet afdeling på Bispebjerg Hospital og Region Hovedstaden er på plads, betyder det, at nogle bornholmere med behov for høreapparat kan se frem til både en lokal løsning og kortere ventetid på behandling.

Siden Coronapandemien startede i 2020 har ventetiden på at få høreapparater på Kommunikationscentret været alt for lang – helt op til et halvt år. Årsagen til den lange ventetid er bl.a. en støt stigning i antallet af borgere, der har behov for høreapparat, og at stort set alle borgere på Bornholm med hørenedsættelse blev behandlet på Kommunikationscentret, uanset hvilken hørenedsættelse, der var tale om.

Ved gennemgang af årsagerne til den lange ventetid, blev det også tydeligt, at en stor del af høreapparatsbrugerne havde et såkaldt kompliceret høretab. I disse tilfælde skal borgere, ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning, have deres høreapparatbehandling på en audiologisk sygehusklinik. Denne retningslinje skal sikre, at alle borgere i Danmark med et kompliceret høretab tilbydes en høj kvalitet i høreapparatbehandling, idet der på sygehusklinikkerne er lægefaglig ekspertise til rådighed. For Bornholmernes vedkommende er man derfor blevet henvist til behandling på Bispebjerg Hospital eller Rigshospitalet.

Muligt at få behandling uden at skulle rejse
Denne ordning har afstedkommet en del frustration hos mange bornholmere, der af forskellige grunde ikke kan rejse over. Og der er eksempler på, at borgere har sagt nej tak til høreapparatbehandling, fordi de skulle rejse over for at få det.

Høreforeningen har bl.a. modtaget henvendelser fra flere borgere, som har været utilfredse med denne ordning, ligesom både Ældrerådet og de bornholmske regionspolitikere har været inddraget i sagen.

Det er derfor glædeligt, at en kommende aftale gør, at Kommunikationscentret om kort tid kan tilbyde nogle bornholmere med kompliceret høretab, og som ikke kan rejse, behandling på øen. Løsningen er, at personale fra Rigshospitalet med jævne mellemrum vil komme til Kommunikationscentret for at give behandling. 

Ved spørgsmål, kontakt:
Lene Olsen, forstander Kommunikationscentret i Bornholms Regionskommune
Mail: Lene.Hvass.Olsen@brk.dk