Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholm deltager i undersøgelse af billedkunstens betydning sammen med seks andre kommuner

Bornholm deltager i undersøgelse af billedkunstens betydning sammen med seks andre kommuner

28-06-2021

I denne uge søsætter Bikubenfonden sammen med Aarhus, Ishøj, Viborg, Holstebro, Esbjerg og Bornholms Regionskommune en undersøgelse af, hvilken betydning billedkunsten har for dem, som oplever den. Undersøgelserne bygger på en metode, som Bikubenfonden sidste år udviklede og afprøvede sammen med Odense, Aalborg og Vejle Kommune. Ambitionen er nu at udbrede metoden til de seks nye kommuner for at indsamle mere viden om kunstens betydning. Håbet er, at de nye indsigter kan inspirere og bidrage til den politiske samtale om kunsten i kommunerne.

Folk som besøger kunstmuseer i Aarhus, Ishøj, Viborg, Holstebro, Esbjerg og på Bornholm kan i de kommende uger medvirke i en ny undersøgelse af, hvad mødet med billedkunsten betyder for dem. Det er Bikubenfonden, som sammen med de seks kommuner har taget initiativ til at undersøge, hvad de besøgende på museerne oplever i mødet med kunsten – og hvad de tager med sig hjem. Den viden er vigtig – ikke mindst fordi den er kvalitativ og dermed kan supplere de mange kvantitative data, som allerede findes på kunst- og kulturområdet.

 Mette Marcus, der er direktør i Bikubenfonden siger:

"Det er vigtigt, at vi udvikler sproget for at tale om kunstens betydning. I dag har vi rigtig mange kvantitative data, fx om besøgstal og billetpriser, men vi ved mindre om det, som opstår i mødet med kunst. Den type undersøgelse, vi har iværksat, giver indsigt i, hvad kunst betyder for dem, som oplever den. Den indsigt er vigtig for alle, der arbejder med kunst, ikke mindst i de enkelte kommuner, hvor vi håber, at vi med denne række af lokale undersøgelser kan være med til at styrke videngrundlaget for politiske beslutninger og prioriteringer,"

Undersøgelsen anvender en metode, som Bikubenfonden udviklede og testede i vinters sammen med Aalborg Kommune, Odense Kommune og Vejle Kommune. Metoden er kvalitativ og inspireret af tilgangen i det omfattende britiske forskningsprojekt "The Cultural Value Project", som dokumenterer værdien af at sætte det enkelte menneske i centrum for samtalen om kunsten og kulturens betydning.

Vigtigt at stimulere den lokale samtale om kunstens betydning

Seks kommuner – Aarhus, Ishøj, Viborg, Holstebro, Esbjerg og Bornholm – deltager som samarbejdspartnere i forbindelse med den nye undersøgelse. Det gør de, fordi de håber på at få ny viden om borgernes oplevelser af kunsten ogkvaliteten af det lokale kunst- og kulturliv.

Her på Bornholm ser man frem til den type indsigt, de nye undersøgelser kan bidrage med. Ikke mindst fordi man håber at kunne bruge den viden i udviklingen af øens kunsttilbud.

Centerchef for Natur, Miljø og Fritid i Bornholms Regionskommune Louise Lyng Bojesen siger:

"På Bornholm har vi både gennem tiden og også i dag haft mange lokale kunstnere, der bidrager til at udtrykke de strømninger, stemninger og følelser, der er i vores dagligdag og som fortæller en historie om dels os som mennesker, men også det samfund, vi har skabt. Kunst og kultur er vigtige parametre for bornholmerne og mange af vores gæster. Derfor finder vi det rigtig interessant at blive klogere på kunstens betydning og eventuelt hvordan vi kan understøtte oplevelsen af kunsten for vores borgere."

Resultaterne af de seks nye undersøgelser lanceres senere på året i kølvandet på kommunalvalget. Mette Marcus, direktør i Bikubenfonden siger:

"Undersøgelser som disse her er vigtige, hvis vi for alvor skal forstå det potentiale, kunsten og kunstinstitutionerne rummer. Vi glæder os til at se, hvad undersøgelserne konkluderer og til at dele den viden med beslutningstagerne i de seks kommuner i kølvandet på kommunalvalget i november."

Om Bikubenfonden
Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og aktuel kunst. På kunstområdet arbejder fonden ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning. Bikubenfonden bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale og strategisk fokus er aktuel scene- og billedkunst.

bikubenfonden.pngSådan vil man undersøge kunstens betydning

 december 2020 udgav Bikubenfonden rapporten ’Kunstens betydning’, som baserer sig på kvalitative undersøgelser af kunstens betydning på tre kunstmuseer i Aalborg, Odense og Vejle. Undersøgelsens resultater viste, at kunst kan stimulere vores følelser, tanker og dannelse. Den kan give os ro, anledninger til at reflektere over livet og vores historie, til at etablere ståsteder eller blive rystet og udfordret på vores opfattelse af verden. Billedkunst har med andre ord både emotionel, intellektuel og social betydning.

Undersøgelsens konklusioner beror på observationer, interviews og samtaler med 60 besøgende i alderen 15 til 81 år på tre kunstmuseer i Aalborg, Odense og Vejle: Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg, Vejle Kunstmuseum og Kunstmuseum Brandts i Odense.

Læs rapporten ”Billedkunstens betydning” her.

Bikubenfonden har også udgivet et metoderedskab med udgangspunkt i undersøgelsens kvalitative metode, som andre aktører kan bruge til at få kvalitativ indsigt i billedkunstens betydning. Med justeringer vil metoden også kunne anvendes i andre fora eller på andre kunstarter end billedkunst.

Hent metoderedskabet her.