Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Vær med til at sige velkommen til vores tilflyttere

Vær med til at sige velkommen til vores tilflyttere

13-02-2020

Bornholms Regionskommune indbyder bornholmske foreninger, institutioner og virksomheder til samarbejde om at tage godt imod øens tilflyttere via tilflytter-arrangementer og velkomstmapper.

I 2019 gennemførte Bornholms Regionskommunes tilflytterservice på forsøgsbasis fire tilflytterarrangementer for borgere, der flyttede hertil i 2019. Ønsket var at give tilbageflyttere og helt nye bornholmere en velkomst, hvor der under afslappede former var mulighed for at møde ligesindede og modtage lidt information omkring det at bo på Bornholm, og alt det Bornholm tilbyder. Disse arrangementer fortsætter i 2020, hvor der ligeledes er planlagt fire af slagsen. Tilflytterne bliver løbende indbudt til arrangementerne i takt med, at de er flyttet til øen, og det er forventningen, at ca. 80 voksne og børn vil deltage i hvert af dem.


Vær med til at sige velkommen ude lokalt
Bornholms Regionskommune ønsker at opnå en lokal forankring og fællesskab omkring velkomsten af vores nye borgere. Derfor er ambitionen, at arrangementerne har forskellig karakter og placeres rundt på hele øen.  Indtil videre er det kun mødedatoerne, der er på plads. Planlægningen omkring arrangementerne vil ske i samarbejde med virksomheder, skoler, kulturinstitutioner, daginstitutioner, turistattraktioner og foreninger eller andre, der viser interesse for at være med. Arrangementerne skal give deltagerne en form for oplevelse og skal tilgodese både børn og voksne. Tilflytterne skal have mulighed for at netværke og opleve en positiv velkomst til Bornholm. Rent praktisk skal det også være muligt at kunne opstille AV udstyr til oplægsholdere, og der skal være mulighed for forplejning.

Kontakt os
Virksomheder, foreninger og andre der ønsker at indgå samarbejde omkring afholdelse af tilflytterarrangementerne, må derfor meget gerne kontakte Bornholms Regionskommunes Tilflytterservice på mail: tilflytter@brk.dk og skrive, hvad de forestiller sig at bidrage med, og hvilken dato de helst vil samarbejde om.


Velkomstmapper – tilbud til de nye borgere
Bornholms Regionskommune tilbyder også i 2020 kommende tilflyttere at hente en velkomstmappe i Borgerservice i Rønne. Mappen indeholder information fra kommunen, og i 2019 indeholdt den desuden en bog og enkelte rabatkuponer til kulturinstitutioner. På baggrund af en evaluering af sidste års mapper, ønsker kommunen i 2020 at tilbyde private virksomheder og institutioner at komme med input til mapperne i form af fx reklame for et arrangement eller måske en rabatkupon til en service eller vare. Alt efter hvor mange der ønsker at byde ind, vil man vurdere, hvordan mapperne skal udformes, så indholdet repræsenterer Bornholm bedst muligt i 2020.

Årets fire arrangementer bliver holdt:

  • Fredag den 13. marts 16.00-19.00
  • Søndag den 21. juni 11.00-14.00
  • Fredag den 11. september 16.00-19.00
  • Søndag den 13. december 11.00-14.00