Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder 10. Status fra Krisestaben, fredag 20. marts

10. Status fra Krisestaben, fredag 20. marts

20-03-2020

​Kommunens serviceområder har her fredag eftermiddag meldt ind med situationsrapporter fra de forskellige områder. Konkret lyder meldingen fra de enkelte områder:

Ejendomme og Drift og trafik, BAT. Der er hos Vej og Park stadig 41 medarbejdere i gang med diverse driftsopgaver og fra mandag, vil der være 47. BATS busser kører som hidtil, der er nu iværksat, at der ikke kan betales eller købes kort eller billetter i busserne. Ale passagerer kommer med busserne, ingen er overfyldte. Stemningen i hele Ejendom og Drift er generelt god.

BOFA. Der er meget trafik på haveaffaldspladsen i både Rønne og Nexø. Moderat trafik på genbrugspladserne i Rønne og Nexø. Generel god stemning blandt brugerne på pladserne. I weekenden er der lukket på både genbrugspladserne og pladserne for haveaffald.

Pladsanvisning og Koordinering. Alt kører som forventet. Vi betjener således borgere og medarbejdere/kollegaer, så optimalt som det lader sig gøre via telefonbetjening og e-mailkorrespondance.

Sundhedsplejen og Familiehuset. Det kører planmæssigt. 

Løvstikken. På Løvstikken er alt roligt.

Ungehuset. Ungehuset kan meddele at alt er under kontrol, tingene taget i betragtning. Vi ser her en uge inde i krisen, at flere unge begynder at reagere med uro m.m. det forholder vi os til, og det er forventeligt.

Dagtilbud. V har i dag haft 12 børn i nødpasning. De dagtilbud der har nødpasning er særlig opmærksomme på at være udendørs mest muligt for minimere eventuel smitterisiko. Vi lukker nødpasningen ned for weekenden og afventer, hvad næste uge bringer.

Børne- og familiehuset. Situationen taget i betragtning går det godt. – der er således fortsat telefonisk kontakt med de visiterede familier.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det kører som forventet i forhold til at arbejde hjemmefra. PPR har stadig administrative opgaver (hovedsagelig udfærdigelse af rapporter og undersøgelser) at arbejde med i denne tid.

Myndighed og Tilsyn for børn. Det kører som forventet med at arbejde hjemmefra. Der kommer generelt mange henvendelser fra borgere/samarbejdspartnere/ansatte.

Det Gule Team. Familierådgiverne yder stadig samtaler pr. telefon. Gadeplan henvender sig til alle der opholder sig i grupper, for langt de flestes vedkommende forstår de budskabet om at tage hjem. – det generelle billede er, at der er tomt og stille

Ældre. Langt de fleste af centrets 1000 medarbejdere arbejder ude i Hjemmeplejen og Plejeboligområdet. Det er fra deres verden, vi i de seneste dage har afgivet status. Men der er også en mindre gruppe visitatorer og administrative medarbejdere samt afdelingslederne og ældrechefen, som alle arbejder hjemmefra. De holder kontakt så ofte og så godt, de kan, og de er glade for, at nogen har opfundet Skype, som er en rigtig god erstatning for rigtige møder og et vigtigt supplement til mails og telefon. Fra Hjemmeplejen meldes det, at enkelte teams lige nu også er ved at tage Skype i brug, efter at planlæggerne er begyndt at arbejde hjemmefra. Det fungerer godt og vil sikkert blive taget mere og mere i brug i den kommende uge. Derudover er billedet det samme som de foregående dage. Godt humør i de fleste situationer, men samtidig også her forståelse af situationens alvor. Fra Plejeboligområdet meldes alt som tidligere på ugen; beboerne savner aktivitet og nogle af dem bliver urolige. Medarbejderne arbejder med opfindsomhed for at løse hverdagens opgaver på en ny og smartere måde, til gavn for beboerne.

Sundhed og Forebyggelse. Driften kører uændret i alle afdelinger, så status er som øvrige dage. Information fra Værestedet på Fabriksvej: Vi har åbnet op for salg af fryse-madretter, fordi det er blevet efterspurgt af beboerne i ejendommen over værestedet.

Skoler. Alt forløber som resten af ugen har gjort. Lidt udfald på diverse portaler. Lærerne er glade for opringningerne fra lederne. Enkelte børn er endnu ikke kommet i gang med hjemmeundervisningen, og lederne vil forsøge at komme i kontakt med de berørte familier i næste uge. Der bliver passet/undervist et barn på Søndermarksskolen og et barn på Paradisbakkeskolen, altså i alt to børn i nødpasning i dag. Heldagsskolen har haft en elev i nødpasning og Kildebakken slet ingen. Der følges løbende op på at optimere undervisningen mest muligt.
Psykiatri og Handicap. Generelt melder enhederne om, at serviceniveauet er ved at være tilpasset og have fundet et fornuftigt leje. Der sker løbende tilpasninger vurderet ud fra borgernes behov, bl.a. er der flere borgere i egen bolig, som får mere telefonkontakt også sidst på eftermiddagen. Der er nogle af de mindre enheder, som er lidt presset på personalefronten, men det løses med hjælp fra andre enheder indtil videre.  Besøgsforbuddet, som blev pålagt af Styrelsen for Patientsikkerhed fra torsdag, har givet anledning til at nogle af borgerne på de forskellige botilbud er blevet følelsesmæssigt påvirket af det. Dette varetages af personalet de respektive steder, som gør alt, hvad de kan, for at rumme og varetage disse følelser og de nye behov, som dette afstedkommer. Også hvis det medfører et behov for mere personale omkring den enkelte borger i visse situationer. Ledelsen i Psykiatri og Handicap har kun ros og anerkendelse overfor alle medarbejderne i Centret, som arbejder ud fra et stort fokus på borgernes behov i denne særlige tid, hvor borgernes hverdag er blevet så anderledes som den er. Det er godt arbejde der sker derude.

Kommunens Borgerservice henstiller til, at man bruger kommunens telefonomstilling med omtanke. Regionskommunen kan alle dage kontaktes telefonisk i tidsrummet kl. 9.30 til kl. 11.30 på tlf. 56920000. Akutte behov for personlig fremmøde fx. særligt behov for pasudstedelse, medicin bevilling o.lign. skal aftales via tidsbestilling pr. telefon, inden man møder op - og vil kunne finde sted kl. 13 – 14 undtagen onsdag.

Nationale Myndigheder. Hvis borgere har spørgsmål vedrørende corona-virussen, henviser vi til: Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Corona og den fælles hjemmeside for landets myndigheder coronasmitte.dk samt deres Hotline 70200233 – siderne opdateres løbende, og her får man de bedste svar.

Pressehenvendelser: Kontakt for pressen: Bornholms Regionskommune: gitte.bisse.bertelsen@brk.dk mobil 40403045. Bornholms Hospital: pernille.christine.gjede@regionh.dk mobil 20510479. Hun kan kontaktes for henvendelser, der drejer sig om status og beredskab på Bornholms Hospital.