Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder BUM messen udskydes til foråret grundet Corona

BUM messen udskydes til foråret grundet Corona

19-11-2021
BUM2021 skulle efter planen være afviklet som fyrtårnsevent i skolernes Uddannelse og Job-uge. Og den uge står vi lige på kanten af; nemlig uge 47. 

Næsten alle forberedelserne er klar til at køre i stilling, når den 8. udgave af Bornholms UddannelsesMesse 
skulle have åbnet dørene for små 1000 bornholmske skoleelever, forældre, lærere, udstillere m.fl. den 25. november 2021.
 

Men desværre må vi sande at Corona endnu engang må ændre på disse planer. I lyset af de seneste incidenstal for Bornholm sammenholdt med det faktum, at der alene er en uge til at BUM skulle afvikles, har en enig styregruppe valgt at træffe den virkelig beklagelige beslutning om, at udskyde BUM2021 til foråret 2022, hvor Corona forhåbentlig ikke viser sig i samme omfang i vores samfund som tilfældet er lige nu. 

Gitte Svart, leder af Ungeporten siger:
"Det er simpelthen så ærgerligt. Vi havde i den grad glædet os til at afvikle BUM på Campus Bornholm. Vi havde god tilslutning fra mange brancher og mange uddannelsesinstitutioner. Så beslutningen om igen i år ikke at afvikle BUM i Uge 47 har virkelig været svær at træffe. Vi har i styregruppen fulgt udviklingen i smittespredningen på Bornholm intenst den sidste uges tid og desværre ser det ikke ud til at gå i den positive retning. Derfor har vi været nødsaget til at træffe den helt nødvendige – men dog meget beklagelige og kedelige – beslutning." 

Gitte Svart fortsætter: "Det ligger dog styregruppen meget på sinde at sende det helt klare signal til både elever, forældre og udstillere, at BUM ikke aflyses. Den udskydes. Vi vil derfor meget snart sætte os ned og finde en alternativ dato for BUM2021, som realistisk set nok først vil blive til foråret, hvor årstiden arbejder for en lavere smitte i samfundet generelt og hvor det således er vurderingen at risikoen for endnu en aflysning eller udskydelse er betragtelig mindre". 

Som et plaster på såret vil ungdomsuddannelserne vurdere om der er behov for at invitere til nogle flere informationsmøder for kommende elever (og deres forældre) frem mod at eleverne i 9. og 10. klasse den 1. marts skal træffe et valg om ungdomsuddannelse. Derudover er eleverne og deres forældre altid velkomne til at opsøge sin UU-vejleder på sin egen skole. 

Gitte Svart afslutter: "Jeg ved at mange vil sidde og være skuffede og ærgerlige over situationen. Der er virkelig mange der har knoklet for at kunne vise sin uddannelse, sin virksomhed, sin branche, sit fag frem for de bornholmske grundskoleelever på bedste vis. Og vi glæder os til at se det hele, når vi ses på BUM2021 i foråret".