Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Budget 2021: Høringssvar er klar

Budget 2021: Høringssvar er klar

13-08-2020

​Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog i maj, hvordan den politiske budgetproces skulle være. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for 15 mio. kr., da det er det minus, der blev skønnet at være for regionskommunens Budget 2021.

Kommunalbestyrelsen har haft spareforslagene sendt i høring og til kommentering i perioden 25. juni-12. august hos de høringsberettigede parter, kommunens hovedMEDudvalg, kommunens centre (CenterMED) og den almene offentlighed forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Dette er gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.

Svarfristen er nu udløbet, og i alt er der indkommet 32 høringssvar. Du kan finde de samlede høringssvar her: Samlede høringssvar til budget 2021 pr. 12. august 2020.pdf

Høringssvar og bemærkninger vil indgå i materialet, når Kommunalbestyrelsen mødes til budgetforhandlinger den 27.-28 august.

Læs mere om Budget 2021 her