Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Elevtallet i den samlede bornholmske folkeskole holder niveauet

Elevtallet i den samlede bornholmske folkeskole holder niveauet

16-09-2022

Den årlige opgørelse af elevtallet på øens grundskoler er netop gjort op. Samlet set er elevtallet på øen steget med 14 børn, og den samlede folkeskole fastholder elevtallet fra sidste år.

Det samlede elevtal i grundskolen på Bornholm er den 5. september i år opgjort til at være i alt 3.948 elever imod 3.934 elever den 6. september sidste år. Der ses således en lille stigning i antal elever i grundskolen på Bornholm, hvilket svarer til en stigning på 0,36 procent. Stigningen i antallet af elever i grundskolen på Bornholm afspejler ikke den demografiske udvikling på øen, hvor der ses et stadigt fald i antallet af børn og unge mellem 5 og 15 år indtil år 2026 og frem. Udviklingen skyldes formentlig tilstrømningen af ukrainske flygtningebørn, som indskrives i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen, samt en stigning i antallet af tilflyttede elever, der undervises i hjemmet. Blandt sidstnævnte ses en stigning i mængden af familier, der flytter til Bornholm fra udlandet for at få mulighed for at hjemmeundervise deres børn.

I år er de hjemmeunderviste elever ikke medregnet i opgørelsen over antallet af elever i folkeskolen, fordi stigningen gør det nødvendigt at adskille dem fra elevtallet i folkeskolen. På denne måde får man et reelt billede af elevtallet på de bornholmske folkeskoler pr. 5. september 2022. Derfor er de hjemmeunderviste elever opgjort for sig.

UndervisningstilbudAntal elever pr. 5. september 2022Antal elever pr. 6. september 2021Antal elever pr. 5. september 2022 (i pct.)Procentvis ændring fra 6. september 2021
0.-9. klasse (almen)2.193
2.273
55,54%-3,52%
10. klasse 95742,43%28,38%
Modtageklasser*83
25
2,10%232%
Heltidsundervisning**46
49
1,17%-6,12%
Heldagsskolen63
58
1,60%8,62%
Kildebakken61
62
1,55%
-1,61%
Fri- og privatskoler1336
1.343
33,84%
-0,52%
Hjemmeunderviste71
50
1,80%
42%

*) Paradisbakkeskolen
**) Ungdomsskolen

 

På almenområdet i 0.-9. klasse på øens folkeskoler ses et fald i antallet af elever på 3,52 procent pr. 5. september 2022 i forhold til sidste år. Medregnes eleverne i 10. klasseskolen, er andelen af elever i folkeskolen faldet fra 59,66 procent sidste år til 57,95 procent pr. 5. september 2022, hvilket svarer til et fald på 2,51 procent.


Den almene bornholmske folkeskole I den bornholmske folkeskole (0.-9. klasse, 10. klasse, Ungdomsskolens Heltidsundervisning, modtageklasserne, Heldagsskolen og Kildebakken) er eleverne pr. 5. september 2022 fordelt med 2.541 elever, svarende til 64,36 procent af det samlede antal elever i grundskolen. Sidste år udgjorde den samlede andel af elever i folkeskolen 64,59 procent, når de hjemmeunderviste elever ikke medregnes. På trods af forskellen i procent, er der ingen forskel på antallet af elever i den samlede bornholmske folkeskole i forhold til sidste år, idet antallet af elever ved begge opgørelser er 2.541.

Der er pr. 5. september 2022 registeret 1.336 elever på de bornholmske fri- og privatskoler, hvilket svarer til 33,84 procent mod 34,14 procent sidste år. Det svarer til et lille fald på 0,52 procent.

 

Der ses altså en lille stigning i antal elever i grundskolen på Bornholm, et fald i antallet af elever i den almene, bornholmske folkeskole, men en fastholdelse af elevtallet i den samlede bornholmske folkeskole (0.-9. klasse, 10. klasse, Ungdomsskolens Heltidsundervisning, modtageklasserne, Heldagsskolen og Kildebakken).

 

Svartingedal Skole står for den største stigning i antal elever med en fremgang på 14,93 procent, hvilket primært skyldes, at skolen i skoleåret 2021/2022 har fået udvidet med 9. klassetrin i overbygningen og at skolen har en stor årgang på 0. klassetrin. Søndermarksskolen har en stigning i elevtallet på 2,98 procent set i forhold til 6. september 2021. 10. klasseskolen har en kraftig stigning i antal elever på 28,38 procent set i forhold til opgørelsen sidste år.

 

Åvangsskolen, Paradisbakkeskolen og Kongeskærskolen har alle et fald i antallet af elever på mellem tre og 12 procent, hvilket er større fald end ved sidste opgørelse af elevtallet. På Hans Rømer Skolen ses et mindre fald end ved opgørelsen i 2021.

 

Modtageklasserne Modtageklasserne på Paradisbakkeskolen har oplevet en stor stigning på 232 procent i forhold til opgørelsen sidste år. Den primære årsag til den voldsomme stigning skal findes blandt de ukrainske flygtningebørn, der udgør 62,65 procent af det samlede antal elever i modtageklasserne.

 

Specialskolerne Heldagsskolen oplever en stigning i antal elever på 8,62 procent i forhold til opgørelsen pr. 6. september 2021. Kildebakken oplever derimod et fald i antal elever på 1,61 procent i forhold til sidste års opgørelse.

 

Hjemmeunderviste elever Andelen af hjemmeunderviste elever har gennem de seneste 5 år været kraftigt stigende, hvilket tyder på en voksende tendens på Bornholm. Pr. 5. september bliver 71 børn på Bornholm hjemmeundervist. Det er svarer til en stigning på 42 procent i forhold til sidste år. Regionskommunen forventer at tendensen vil fortsætte i fremtiden. De hjemmeunderviste elever udgør pr. 5. september 2022 1,80% af det samlede elevtal i grundskolen på Bornholm.