Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Familieplejen Bornholm får ikke medhold i klage over udbud

Familieplejen Bornholm får ikke medhold i klage over udbud

03-06-2021

Klagenævnet for Udbud har netop færdigbehandlet en klage fra Familieplejen Bornholm over det udbud, som Bornholms Regionskommune havde forud for, at opgaverne med at drive familiepleje-ydelserne overgik til kommunen. 

Udfaldet af sagsbehandlingen er, at klagenævnet giver Familieplejen Bornholm medhold i én enkelt ud af ialt seks påstande. Der er tale om påstanden om; at Bornholms Regionskommune har handlet i strid med kontrolbudsbekendtgørelsen ved ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 1 at angive i udbudsbetingelserne, at regionskommunen agtede at afgive kontrol-bud. Denne fejl har kommunen erkendt allerede tidligt i forløbet.

Klagenævnet for udbud fastslår derfor følgende: "Familieplejen Bornholm må derfor anses for den tabende part". Familieplejen Bornholm pålægges samtidig at betale 10.000 kr. til Bornholms Regionskommune i delvis sagsomkostning.