hustage
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Information til Årsopgørelsen vedr. den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld

Information til Årsopgørelsen vedr. den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld

11-01-2023

Den 7. januar 2023 har flere af øens borgere, modtaget en årsopgørelse over indefrosset grundskyld.

Årsopgørelsen er sendt ud til de ejere af ejendomme, der ikke har fravalgt den midlertidige ordning om indefrysning og viser, hvor meget indefrosset grundskyld, der er for den enkelte ejers del af ejendommen.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven blev en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning indført fra 2. rate 2018. 

Det betyder, at Bornholms Regionskommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer.

I den midlertidige indefrysningsordning, tilskrives der ikke renter i 2023.
Den samlede indefrosne grundskyld fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld 2022.

Det fremgår på ejendomsskattebilletten, hvis der er indefrosset grundskyld. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden ikke skal betales her og nu, men først når ejendommen sælges eller hvis ejer framelder sig ordningen.

Når ejer skal betale det indefrosne beløb, sender Bornholms Regionskommune en opgørelse og en opkrævning.

 

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk
Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er frivillig, så som ejer af en ejendom kan du fra- og tilvælge indefrysning af stigning i grundskylden.

Hvis ordningen frameldes, skal ejer betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene ejerens andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Indefrysningsordningen kan afmeldes ved at logge på Borger.dk med dit MitID/NemID.

Bornholms Regionskommune gør opmærksom på, at framelding af indefrysningsordning ikke kan fortrydes.

Hvis ejer ikke har MitID/NemID ...
kan Ejendomsskattekontoret kontaktes på telefon 56 92 00 00 

Hvis ordningen ikke fravælges, fortsætter den som hidtil.

Læs mere om indefrysning af (lån til) stigning i ejendomsskat.