Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen er godt i gang med sommerens klipning af vejkanter

Kommunen er godt i gang med sommerens klipning af vejkanter

11-06-2021

Sommeren er kommet, og det betyder at græsset langs øens vejkanter hurtigt skyder i vejret. Kommunen er godt i gang med klipning af vejrabatterne, men trafikanter vil den næste måneds tid fortsat kunne opleve vejstrækninger og kryds, hvor oversigten er begrænset grundet det høje græs. Årsagen er, at der klippes efter en nøje plan, som tager hensyn til øens flora og fauna.

Planen der bliver klippet efter
Rabatgræsset klippes to gange om året, og lige som tidligere år udføres den første klipning i perioden fra 1. juni frem til medio juli. I denne periode klippes alle forkanter (fra vejkant og ca. en meter ind på rabatten) og oversigtsarealer ved kryds.

Efter aftale med landbruget klippes der efter en særskilt ordning langs frøgræsmarker, hvor hele rabatarealet slås fra vejkant til kant af mark for at undgå krydsbestøvning af frøgræsset.

Når vejkanterne klippes er der så vidt muligt taget hensyn til flora og fauna i rabat og grøfter. Netop derfor har vi delt øen i fire distrikter, som slås i en rækkefølge bestemt ud fra hensyn til det lokale plante- og dyreliv. Især løvfrøens vandring har betydning for, hvornår klipning må opstartes i de enkelte distrikter.   

Man vil altså frem til medio juli opleve lokalområder, hvor klipningen er helt afsluttet, mens der på samme tid vil være andre områder, hvor klipningen stort set endnu ikke er opstartet.

Du kan læse meget mere om pleje af kommunens vej- og grøftekanter her: Pleje af vej- og grøftekanter

Kommunen opfordrer naturligvis alle trafikanter til være opmærksomme i trafikken og køre efter forholdene.

God sommer til alle - Vej, park og anlæg, Bornholms Regionskommune.