Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen sætter arealer til byggeprojekter til salg i Rønne syd

Kommunen sætter arealer til byggeprojekter til salg i Rønne syd

15-07-2021

Bornholms Regionskommune er nu klar til at sælge de første byggegrunde ved Søndre Løkker i Rønne Syd. Det drejer sig om udbud af såkaldte storparceller til byggeprojekter. Parcelhusgrunde vil blive sat til salg i 2022. 


Med udbuddet af byggegrunde ved Søndre Løkker i Rønne Syd imødekommer kommunen den seneste tids stigende efterspørgsel fra både borgere, investorer og ejendomsudviklere på mulighederne for at bygge helårsboliger i området. 

Området syd for det eksisterende boligområde Løkkerne i Rønne har gennem en årrække været udlagt som boligudviklingsområde i kommuneplanen, men uden at der har været konkrete planer for arealerne. Det 4,6 hektar store område er nu inddelt i delområderne A, B og C, og der er truffet politisk beslutning om, hvordan området sættes til salg. 

Storparceller til byggeprojekter udbydes nu
I første runde bliver delområderne B og C, som ligger længst fra de eksisterende boligområder, udbudt til salg som storparceller til boligudvikling. Kommunen vil vurdere tilbuddene ud fra både pris og projekt. Der foretrækkes byggeprojekter, hvor der bliver lagt vægt på:

Udbud i storparceller betyder, at køber selv skal byggemodne arealerne. Der er ikke etableret veje, belysning, forsyningsledninger, elforsyning med mere. For arealerne er der gennemført forskellige tekniske forundersøgelser, som alle indgår i udbudsmaterialet. 

Udbuddet løber frem til medio september 2021. 

Købere kan byde på kun ét eller på begge delområder. Når salget er gennemført, bliver der lavet nye lokalplaner for begge områder. Denne proces forventes at være afsluttet midt i 2022.


Parcelhusgrunde udbydes i 2022 
Delområde A er ved at blive byggemodnet af Bornholms Regionskommune, og skal herefter sælges som parcelhusgrunde. Planlægningen er i fuld gang, og forventes afsluttet i første halvdel af 2022. Herefter vil salg af byggegrundene blive sat i gang.

Den rige natur skal bevares
Søndre Løkker har i dag en rig natur. Den ønsker politikerne at bevare, selvom man nu etablerer boliger i området. I boligplanerne vil der blive taget højde for at sikre og styrke naturens biodiversitet og blandt andet sørge for levesteder for markfirbenene, der lever i området, og som man i Danmark er forpligtet til at passe på. Der vil derfor i vurderingen af købstilbuddene blive lagt vægt på, om der er indtænkt biodiversitet i byggeplanerne, ligesom kommunen selv anlægger en grøn struktur i området.
For yderligere information kan pressen kontakte:
Ann Juul Nielsen, leder af mad- og rengøringsservice, Ann.Juul.Nielsen@brk.dk, mobil 30182199

For yderligere information fra interesserede købere kontakt:
Køb og Salg via mail på: koebogsalg@brk.dk