Del på facebook

Boligpolitik

Maj 2019 Boligpolitik for Bornholm

Flere tilflyttere, et varieret boligudbud og en bæredygtig udvikling

Bornholm er kendt for sin unikke natur og hyggelige historiske byer og fiskerlejer, der er velafgrænsede og harmonisk indpasset i landskabet. Kvaliteter, som vi værner om, men vi har også fokus på, hvordan det kan blive endnu bedre at bo på øen.

Flere ønsker i disse år at være en del af det stærke bornholmske fællesskab, og den optimisme og fremgang, som Folkemødet og en mere bæredygtig samfundsudvikling har været med til at skabe. Bornholm er med andre ord godt i gang med en positiv udvikling, hvor tidligere års demografiske udfordringer hjælpes af vejen af en øget tilflytning. Den udvikling bærer vores nye boligpolitik præg af.

Boligpolitikkens vision:    

Bornholm er et bæredygtigt samfund med attraktive boliger til alle - uanset alder og livssituation.

Boligpolitikkens har tre strategiske indsatsområder:

  1. Et fleksibelt boligmarked til 42.000 bornholmere i 2028
  2. Et varieret boligudbud
  3. Bæredygtig udvikling af bymiljøer og boliger

Kommunalbestyrelsen vedtog boligpolitikken for Bornholm den 28. marts 2019.

Boligpolitikken for Bornholm kan ses og downloades i to formater. En folder med billeder og en ren tekstversion: