Handicappolitik
Del på facebook

Handicappolitik


Bornholms Regionskommunes handicappolitik er blevet til i et samarbejde mellem alle sektorer i kommunen, Handicaprådet og borgerne. Handicappolitikken 2022 er en revidering af politikken fra 2009. Den forholder sig i højere grad end før til værdighed og har fået nyt udtryk og indhold på baggrund af input fra brugere, beboere, interesseorganisationer, politikere og fagprofessionelle på handicapområdet.

Handicappolitikken gælder for alle områder under Bornholms Regionskommune og fungerer som et redskab og en ledetråd i arbejdet med mennesker med handicap. Politikken udtrykker kommunens holdninger, handlinger og vurderinger i arbejdet og mødet med borgere med handicap. Den udmøntes dels i konkrete målsætninger og handleplaner og dels i det daglige arbejde i kommunen.
Formålet med handicappolitikken er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap trives og kan tage del i samfundslivet på Bornholm på lige fod med andre borgere uden at møde barrierer.

Læs Bornholms Regionskommunes handicappolitik her