Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Det Internationale arbejde

Det Internationale arbejde

Strategisk ramme for det internationale arbejde
i Bornholms Regionskommune

Vision
Bornholms Regionskommune skal være en internationalt orienteret dansk region i Europa, der med sine internationale aktiviteter er med til at fremme en bæredygtig udvikling og den interkulturelle dialog til gavn for og med involvering af borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige offentlige interessenter.
Formål
Gennem lobbyvirksomhed, videns- og erfaringsudveksling, samt projektsamarbejder skal Bornholms Regionskommunes internationale samarbejde
  • skabe merværdi og synergi i forhold til den daglige opgavevaretagelse og i gennemførelsen af kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og strategier,
  • sikre at Bornholm får størst muligt udbytte af EU samarbejdet, både politisk og økonomisk, herunder sikres indflydelse og synlighed i forhold til EU’s institutioner, nationale myndigheder, internationale organisationer og netværk indenfor områder af særlig betydning for udviklingen på Bornholm,
  • fremme kompetenceudvikling og sikre et højt fagligt niveau hos regionskommunens medarbejdere gennem udveksling af viden og erfaringer, samt facilitere lignende ak-tiviteter til gavn også for andre aktører på Bornholm.

 

Strategisk ramme for det internationale arbejde i Bornholms Regionskommune

   

Læs politikken her