å løb
Del på facebook

Naturpolitik


Den 24. juni 2021 godkendte kommunalbestyrelsen en politik, der sætter retningen for, hvordan naturen på Bornholm skal udvikle sig, og hvordan vi vil have lov at bruge og opholde os i den. Ønsket om en naturpolitik er opstået i erkendelse af, at naturen lokalt, nationalt og globalt er ramt af en biodiversitetskrise og skal skabe fundamentet for en styrket prioritering af Bornholms natur og biodiversitet som en bred indsats på tværs af det bornholmske samfund.

Naturpolitikken (se blå boks) har disse fire styrende visioner (mål):

  • Vi er fælles om naturen
  • Mere plads til naturen
  • Vi handler bæredygtigt
  • Mere viden og formidling

Arbejdet med at udvikle en naturstrategi og handleplaner i forlængelse af naturpolitikken er nu gået i gang. Der er nedsat disse 6 arbejdsgrupper, som efter sommeren 2021 går i gang med dette arbejde indenfor hver deres område. 


Det er planen, at de første handleplaner skal fremlægges for politikkerne i efteråret 2021 og sendes til offentlig debat og høring inden årets udgang.

Bornholms Regionskommune håber, at vi med naturpolitikken i hånden kan være med til at inspirere og motivere bornholmerne til - sammen med Bornholms Regionskommune - at sætte bevægelse i en ny og forstærket indsats for at bevare og udvikle den unikke bornholmske natur på landet, i skoven, langs kysterne og i byerne.

Kontaktperson:
Projektleder Jens Peter Koefoed
Tlf: 2020 0860Politik

Bornholms Regionskommunes  Naturpolitik  (Enkeltside   - udskriftvenlig))

 

Bornholms Regionskommunes naturpolitik  (Dobbeltopslag)