Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder

​Bornholms Regionskommune har en række politisk vedtagne standarder indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område.

Nedenfor er der links til alle standarderne.

 

Psykiatri og Handicap  

  

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance BPA- SL § 96

Retningslinjer for borgerstyret personlig assistance - SL § 96 stk. 3

Kvalitetsstandard §97 - Ledsageordning

Kvalitetsstandard - Særlig kontaktperson til døvblinde - Servicelovens § 98

Kvalitetsstandard  - Behandling efter Servicelovens § 102

Kvalitetsstandard - Beskyttet beskæftigelse SEL § 103

Kvalitetsstandard SI §104 - Aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard Kvindekrisecentre

Kvalitetsstandard for Specialtandplejen 

Godkendt kvalitetsstandard for Servicelovens § 82 a og § 82 marts 2018.pdf

Godkendt kvalitetsstandard § 85 januar 2018.pdf

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for Psykiatri og Handicap på ph@brk.dk

Ældre  

Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger

Kvalitetsstandard for madservice på dagcentre

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp samt tilsynspolitik

Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap

Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger på ældreområdet

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for Individuel Handicapkørsel HandyBat 

Ønsker du flere oplysninger er du velkommen til at kontakte Center for Ældre på aeldre@brk   

Sundhed

Kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug efter sl §101

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for Sundhed på    sundhed@brk.dk