hænder
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Frivillighedspolitik og -strategi

Frivillighedspolitik og -strategi

Fælles på Bornholm

En politik for frivillighed og aktivt medborgerskab
 
Alle foreninger og andre relevante aktører på Bornholm opfordres til at tiltræde den fælles politik for frivillighed og aktivt medborgerskab, der kan downloades fra denne hjemmeside.
 
Kontaktperson:
Niels Chresten Andersen
Sekretariatet, Bornholms Regionskommune
Mail: niels.chresten.andersen@brk.dk

 


Bornholms Frivillighedspolitik er udarbejdet som led i projektet ”Borgere og dialog som løftestang for lokal udvikling”, der er gennemført med støtte fra Den Europæiske Landdistriktsfond, LAG-Bornholm og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samt Bornholms Regionskommune.

 

Frivillighedsstrategi

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 28. maj 2020 strategien for frivillighed og partnerskaber for 2020-2022.

Læs Frivillighedsstrategien her (PDF)

Politik for frivillighed

   

Frivillighedspolitik