Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nu er der åbnet for indskrivning af kommende skolebørn

Nu er der åbnet for indskrivning af kommende skolebørn

05-01-2019

​Kære alle forældre til kommende skolebørn

Vi har netop åbnet for indskrivning af kommende skolebørn til skoleåret 2019/2020. Indskrivningen foregår digitalt via dette link og du skal bruge din Nem-ID.

Hvis du er forælder til et barn født i 2013/2012, vil du automatisk modtage et brev fra kommunen, som giver nærmere information. På denne side kan du også læse mere om det at indskrive sit barn til skole.

God læselyst. 

Indskrivning til Børnehaveklasse 2019/2020

At gå i børnehaveklasse, når man begynder sin skolegang, er obligatorisk og gælder derfor alle. Børn skal som hovedregel optages i en børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Alle skal give kommunen besked om skoleønsket, uanset om barnet skal gå i folkeskole, på privatskole, om der bliver søgt om udsættelse af skolestarten, eller barnet har brug for specialtilbud.

Har du ikke modtaget noget brev i indskrivningsperioden som er mellem den 7. januar 2019 - 1. februar 2019, skal du kontakte Pladsanvisningen, som kan åbne for indskrivningen af dit barn.

Er du tilflytter og kommer til Bornholm efter indskrivningsperioden, skal du kontakte Pladsanvisningen.
 
Digital indskrivning - Hvordan ?

Indskrivningen foregår som sagt digitalt i perioden d. 7. januar 2019 - 1. februar 2019 via dette link (Husk du skal bruge Nem-ID til at logge ind). Det samme link ligger tilgængeligt her på forsiden af BRK.dk.

Du skal udfylde felterne med alle nødvendige oplysninger vedrørende dit barns indskrivning og SFO. På det sidste skærmbillede trykker du "godkend", hvorefter du får en kvittering for din indskrivning. 

Besked om den endelige skoleplacering
Primo april 2019 kan du igen logge ind på den digitale indskrivning og med Nem-ID se, hvilken skole, dit barn er indskrevet på.
 
Privatskole
Hvis dit barn skal på privatskole, skal du selv melde barnet ind der. Du skal dog alligevel huske, i indskrivningsperioden, at logge på den digitale løsning og vælge den pågældende privatskole i listen, så kommunen ved besked om dit/jeres skolevalg.
 
Udsættelse af skolestart
Det er muligt at udsætte barnets skolestart. Det er i så fald skolechefen, der efter forældrenes og børnehavens anmodning, godkender, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis du ønsker dit barns skolestart skal udsættes, så klik her og læs nærmere under "Udsat skolestart" om, hvad du skal gøre.

Loven giver også mulighed for at børn der inden 1. oktober fylder 5 år kan optages, hvis det antages at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed fortsætte i 1. klasse året efter. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte Pladsanvisningen.
Skoleindskrivning til andre klasser end børnehaveklasse skal ske til den ønskede skole.
 
Fælles forældremyndig - enige om skolevalg
Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge være enige om valget af skole og skolefritidsordning.

SFO, skolefritidsordning
Indmeldelse til SFO sker samtidigt med skoleindskrivningen. Skal dit barn benytte SFO overflyttes barnet automatisk fra børnehave til SFO den 1. august 2019. Skal dit barn ikke benytte SFO, er barnet automatisk udmeldt af børnehaven den 31. juli 2019. 

Hvis barnet skal meldes ud inden, gælder de generelle regler for udmeldelse - 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.