Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Orientering om brevafstemning til Europa Parlamentet 26. maj

Orientering om brevafstemning til Europa Parlamentet 26. maj

02-04-2019

​Den 26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet. Du kan før denne dato afgive din stemme som brevstemme. Der kan brevstemmes i perioden mandag, den 15. april – torsdag, den 23. maj 2019 på Borgerservice:

Rønne, Landemærket 26        mandage 10.00 – 16.00, tirsdage 12.00 – 16.00.
                                               torsdage 10.00 – 17.00, fredage 10.00 – 13.00.

Hasle, Kirkegade 4                 tirsdag den 7. maj 09.00 – 12.00.

Nexø, Kildestræde 20             onsdage 09.00 – 15.00.

Aakirkeby, Skolevej 7             tirsdag, den 23. april og tirsdag, den 14. maj 09.00 – 12.00.

Allinge, Strandvejen 14          tirsdag, den 16. april og tirsdag, den 21. maj 09.00 – 12.00

Herudover kan der i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 brevstemmes på Borgerservice i Nexø og i Rønne lørdag den 18. maj 2019.

Sidste frist for at afgive brevstemme er torsdag, den 23. maj 2019.

 

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Blanket med anmodning om at brevstemme i eget hjem fås ved henvendelse i Borgerservice.

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice senest tirsdag den 14. maj kl. 18.00.

Brevstemmeafgivning i boformer og boliger

Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen:

  • Plejehjem og beskyttede boliger.
  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.
  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Almene plejeboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale.

Vælgere, der bor på andre boformer i midlertidige ophold, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Vælgere, der bor i øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Brevstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse.

Brevstemmeafgivning kan starte søndag, den 5. maj 2019.

 

Ændre afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Efter ansøgning fra en vælger kan regionskommunen tillade, at vælgeren afgiver stemme på valgdagen på et andet afstemningssted end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten i vælgerens bopælskommune. Ethvert forhold, som vedrører vælgerens handicap eller nedsatte førlighed, kan begrunde en ændring af afstemningssted. 

Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt, godkendes vælgerens ansøgning.

Ansøgningsskema til ændring afstemningssted kan hentes på www.brk.dk eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet er torsdag den 16. maj kl. 12.00.

Vælgere, der har søgt om ændret afstemningssted, modtager skriftlig besked om, hvorvidt de skal skifte afstemningssted eller ej.

Valgkort

Senest tirsdag den 21. maj 2019 skal vælgerne have modtaget deres valgkort. Hvis valgkortene ikke er modtaget denne dag, eller valgkortene er udfyldt forkert, kan vælgeren kontakte Folkeregisteret, Landemærket 26, Rønne, tlf. 56 92 12 14 eller 56 92 12 23.

Valgkortene indeholder oplysninger om vælgerens navn og adresse, valgstedets adresse, dag og tid for valget.

Hvis vælgeren glemmer sit valgkort på valgdagen, kan der godt stemmes alligevel mod forevisning af legitimation.