Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Orientering til alle husejere om indefrysning af grundskyld

Orientering til alle husejere om indefrysning af grundskyld

05-06-2018

Stiger din grundskyld fra 2017 til 2018 vil du få stigningen indefrosset. Det betyder, at du først skal betale beløbet senere.

Alle borgere, der betaler ejendomsskat, vil opleve, at deres grundskyld fra 2017-2018 vil blive indefrosset, hvis der er tale om en stigning. I stedet oprettes et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet på stigningen. Det eventuelle lån og beløb vil fremgå af ejendomsskattebilletten for 2. rate 2018 og er trukket fra i den opkrævning, som borgeren modtager.

Nye regler for boligskat

Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres samtidig en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel og ensrettet ordning kan man som borger ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri sit lån i perioden 2018 – 2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Da loven først er vedtaget for nylig, får borgere, med en stigning i grundskylden, indefrosset et beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018.

Skifter en ejendom ejer, skal det indefrosne beløb betales med det samme, og ejeren vil automatisk modtage en opkrævning fra kommunen. Hvis der er tale om, at en ægtefælle overtager ejendommen, overtager ægtefællen dermed også det rente- og gebyrfrie lån.

Fra 2021 overgår opkrævning af grundskyld til staten.