Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Sådan bliver processen frem mod kommunens budget 2025

Sådan bliver processen frem mod kommunens budget 2025

19-06-2024

Kommunen har stadig et økonomisk underskud, og vores politikere i Økonomi- og Klimaudvalget har derfor ønsket at få udarbejdet et samlet sparekatalog på i alt 64 mio. kr..

Kommunens centre og Staben er kommet med forslag til besparelser, og de politiske udvalg er på nuværende tidspunkt blevet præsenteret for forslagene i overskriftsform.

På det kommende budgetseminar præsenteres kommunalbestyrelsen for de samlede spareforslag samt forslag til udvidelser, anlæg og eksterne ønsker og ansøgninger om kommunal støtte.

Endeligt sparekrav kendes først i begyndelsen af juli

​Det er endnu usikkert, hvor meget der præcist bliver behov for at spare i kommunen. De endelige vilkår kender vi først, når Indenrigs- og Sundhedsministeriets melder ud omkring skatter, mulige tilskud og udligningen mellem stat og kommune - de oplysninger forventes at komme omkring den 1. juli 2024.

Høringsperiode for spareforslag fra 25. juni-15. august

Efter at kommunalbestyrelsen har behandlet spareforslagene på deres første budgetseminar sendes de i høring hos eksterne parter samt til kommentering i kommunens egne MEDudvalg (samarbejdsudvalg mellem ledelser og medarbejdere). Det sker i perioden fra den 25. juni og frem til den 15. august.

Høringssvar indgår i materiale

Alle indkomne høringssvar og kommentarer vil blive gjort tilgængelige her på kommunens hjemmeside brk.dk og vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens reelle budgetforhandlinger. Forhandlingerne finder sted i dagene den 2.-3. september.

​Slutspurt: Budgetseminar 2 - høringsrunde 2 og budgetforhandlinger

Næste gang kommunalbestyrelsen mødes til budgetseminar bliver den 20. august og de reelle forhandlinger, hvor 2025 budgettet forventes at blive fastlagt er den 2.-3. september.

Forslag fra forhandlingerne som ikke var med i første høringsrunde, eller forslag som bliver ændret undervejs, sendes i høring og til kommentering i perioden den 11.-25. september.

Følg med og læs mere her Side på brk.dk om budget 2025


​​​