Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Regler for udendørsservering og musik i sommersæsonen 2020

Regler for udendørsservering og musik i sommersæsonen 2020

17-02-2020

Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer med flere som har en alkoholbevilling kan foretage udendørsservering i sommersæsonen 2020 til kl. 02.00, og har mulighed for at spille musik udendørs frem til kl. 22.00. Sæsonen løber i år fra den 1. april til 31. oktober, begge dage inklusiv.

Tilladelsen er betinget af:

  • at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende.
  • at de generelle støjgrænseværdier bliver overholdt. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer med videre kan fås på www.brk.dk eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø.
  • at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning, der er pålagt af anden offentlig myndighed.


Husk at få fornyet alkoholbevilling inden den nuværende udløber
Bevillingsnævnet gør opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af en gældende bevilling. Alkoholbevillingen vil bortfalde, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, hvis altså ikke en fornyelse finder sted, jævnfør bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Merete Verner Krogh via mail: merete.verner.krogh@brk.dk eller tlf. 56 92 12 42.