to der skåler
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Bevillinger

Bevillinger

 

Alkoholbevilling

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og træffer endvidere afgørelser i ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrer samt om udvidet åbningstid.
 
Lejlighedstilladelser søges ved Bornholms Politi https://www.politi.dk/Bornholm/da/Borgerservice/Tilladelser/Lejlighedstilladelse/
 
Du finder information om hvordan du søger alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse i Bornholms Regionskommunes Restaurationsplan 
 
Ansøgningsblanketter findes nederst på siden her https://www.politi.dk/Bornholm/da/Borgerservice/Tilladelser/Alkoholbevilling/
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Hanne Lundgaard, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Tlf. 56 92 60 02
E-mail: Hanne.Lundgaard@brk.dk  
 
Bevillingsnævnet består af følgende medlemmer:
  • Benny Schou - repræsentant for Horesta
  • Jonna Nielsen - repræsentant for Fælles Fagligt Forbund, 3 F
  • Peter Møller Nielsen - repræsentant for Bornholms Politi
  • Torben Rønne Larsen - kommunalbestyrelsesmedlem, O
  • Bente Johansen - udpeget af kommunalbestyrelsen B
  • Steen Frandsen - udpeget af kommunalbestyrelsen A
  • Kenny Olsen - udpeget af kommunalbestyrelsen I    

Udendørs servering/musik

Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage udendørs servering i sommersæsonen 2018 til kl. 02.00 og udendørs musik til kl. 22.00.

Tilladelsen er betinget af:

  • at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende
  • at generelle støjgrænseværdier overholdes. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan hentes her eller ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø
  • at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning der er pålagt af anden offentlig myndighed.


Fornyelse af alkoholbevilling
Vi gør opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af gældende bevilling. Alkoholbevillingen bortfalder, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at fornyelse finder sted, jfr. bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.

Taxibevilling

Læs om den nye taxilov pr. 1. januar 2018 på www.taxilov.dk