Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Bevillinger

Bevillinger

 

Alkoholbevilling

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og træffer endvidere afgørelser i ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrer samt om udvidet åbningstid.
 
Lejlighedstilladelser søges ved Bornholms Politi https://www.politi.dk/Bornholm/da/Borgerservice/Tilladelser/Lejlighedstilladelse/
 
Du finder information om hvordan du søger alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse i Bornholms Regionskommunes Restaurationsplan 
 
Ansøgningsblanketter findes nederst på siden her https://www.politi.dk/Bornholm/da/Borgerservice/Tilladelser/Alkoholbevilling/
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Hanne Lundgaard, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Tlf. 56 92 60 02
E-mail: Hanne.Lundgaard@brk.dk  
 
Bevillingsnævnet består af følgende medlemmer:
  • Winni Grosbøll, borgmester, A
  • Søren Schow, kommunalbestyrelsesmedlem, V
  • Maria F. Kjærgaard, kommunalbestyrelsesmedlem, A
  • Torben Rønne Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem, O
  • Politidirektør Peter Møller Nielsen
  • Jonna Nielsen, repræsentant for Fælles Fagligt Forbund, 3 F
  • Benny Schou, repræsentant for Horesta

Udendørs servering/musik

Bevillingsnævnet har besluttet, at restaurationer m.fl. med alkoholbevilling kan foretage udendørs servering i sommersæsonen 2017 til kl. 02.00 og udendørs musik til kl. 22.00.

Tilladelsen er betinget af:

  • at det støjmæssigt og ordensmæssigt ikke er til væsentlig gene for omkringboende
  • at generelle støjgrænseværdier overholdes. Brochure om begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer m.v. kan fås på www.brk.dk og ved henvendelse til Center for Teknik & Miljø
  • at bevillingshaver respekterer eventuel begrænsning i forholdet pålagt af anden offentlig myndighed.


Fornyelse af alkoholbevilling
Der gøres opmærksom på, at bevillingshaver har ansvar for at søge om fornyelse af alkoholbevilling i god tid inden udløb af gældende bevilling. Alkoholbevillingen bortfalder, når bevillingens gyldighedsperiode udløber, uden at fornyelse finder sted, jfr. bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. § 18 stk. 1 nr. 2.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hanne Lundgaard, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, tlf. 56 92 60 02 eller på e-mail hanne.lundgaard@brk.dk  

Taxibevilling

​Hvis du vil føre en taxi, limousine eller sygetransportkøretøj, skal du have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) og et førerkort.
Du kan kun søge taxibevilling når der er ledige bevillinger at få. Disse slås op under Job.
 
Vil du søge en taxibevilling, skal du bruge denne blanket:
 
Vil du søge om tilladelse til sygetransportkøretøj, skal du bruge denne blanket:
 
For at få en taxibevilling kræves det, at du har et førerkort. Søg om førerkort
 
 
Priser 
Behandling af ansøgning om tilladelse 466,00 kr.
Behandling af tilladelse eller godkendelse 1.532,00 kr.
Udstedelse af førerkort 113,00 kr.
Påtegning af toldattest 160,00 kr
Udlevering af trafikbog, fremstillingsprisen + 27,00 kr.
Udlevering af nummerplade,  fabrikationsprisen + 40,00 kr. 
 
Yderligere oplysninger kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside
  
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Hanne Lundgaard, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Tlf. 56 92 60 02
E-mail: Hanne.Lundgaard@brk.dk