Toplogo
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Erhvervsservice

Erhvervsservice

Vejledning til virksomheder i relation til COVID-19


Flere bornholmske virksomheder mærker nu konsekvenserne af COVID-19. I denne pressemeddelelse har Bornholms Erhvervsseervice samlet de muligheder, der er for at få vejledning. Pressemeddelelsen rummer også en status på Bornholms Regionskommunes sagsbehandling.

 

Nationale tiltag

Der er igangsat en lang række tiltag fra statslig side. Tiltagene skal hjælpe virksomhederne bedst muligt gennem krisen. Alle opfordres til at orientere sig på www.virksomhedsguiden.dk, som hele tiden opdateres med de nyeste tiltag. Derudover vil Business Center Bornholm og Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice gerne vejlede hver enkelt virksomhed i forhold til, hvordan de bedst benytter de muligheder, der tilbydes.


Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden

Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden tilbyder sparring på, hvordan virksomheder bedst kommer igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig. Business Center Bornholm tager imod alle former for spørgsmål og guider videre til andre relevante aktører.

Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden kan bl.a. tilbyde vejledning gennem initiativet Early Warning, der yder gratis, uvildig og fortrolig rådgivning til kriseramte virksomhedsejere af mindre og mellemstore virksomheder. Early Warning har dedikerede specialister på alle de regionale erhvervshuse som også omfatter Bornholm. Du kan læse mere om programmet her: https://earlywarning.dk

Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden kan også vejlede i forhold til Vækstfondens forventede initiativ om at give en økonomisk håndsrækning til virksomheder i forbindelse med tab som følge af Covid-19. Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af covid-19, kan søge om kaution fra Vækstfonden via deres egen bank.

Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden kan kontaktes på info@bornholm.biz, hvor du vil blive sat i kontakt med relevant erhvervskonsulent, eller på telefon 5695 7300 i åbningstiden mandag til torsdag fra 9-16 og fredag fra 9-13. 

Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice

Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice sidder også klar til at vejlede de bornholmske virksomheder. Denne vejleding er særligt orienteret mod de nye muligheder, der er for at fastholde medarbejdere. Aktuelt kan dette være mulighederne for arbejdsfordeling gennem nedsat arbejdstid, nye regler for sygedagspenge i tilfælde af fravær grundet i COVID-19 samt trepartsaftalen, hvor staten betaler en del af hjemsendte medarbejderes løn. Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice guider også gerne videre til andre relevante aktører.

Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice kan kontaktes på mail virksomhedsservice@brk.dk eller telefon 5692 9999 i åbningstiden mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8 til 13.
 
Sagsbehandling i de tekniske områder i Bornholms Regionskommune

Alle sagsbehandlere i Byg, Plan, Brand, Veje, Spildevand og Havne arbejder hjemmefra. Alle har fået etableret hjemmearbejdspladser, og på alle områder er sagsbehandlingen i gang. Der afholdes ikke fysiske møder, men kundeservice er åben for kontakt via mail og telefon. Bygs kundeservice er åben for henvendelser vedr. Byg og Plan på mail byg@brk.dk og på telefon 5692 2116 mandag til fredag fra 9.30 – 11.30. Miljø, Brand, Veje, Spildevand, Beredskab og Havne kan kontaktes via mail nmf@brk.dk og via Bornholms Regionskommunes omstilling: 5692 0000 alle hverdage fra 9.30-11.30. I forhold til igangværende sager er det muligt at kontakte de enkelte sagsbehandlere via mail.

 

 

Fasthold medarbejderne i ansættelse. Både for virksomheden, medarbejderne og Bornholms bedste.

Flere bornholmske virksomheder mærker nu konsekvenserne af COVID-19. Det kan være svært at beskæftige medarbejderne og undgå afskedigelser, men med den nye trepartsaftale åbnes der nye muligheder.

Med den nye aftale betaler staten 75% af lønnen, virksomheden 25% og medarbejderne bidrager med 5 feriedage, og giver dermed meget bedre vilkår for at beholde medarbejderne i beskæftigelse. Læs mere i vedhæftede bilag. 

Arbejdsfordeling
Hvis dette ikke er tilstrækkeligt er der andre muligheder inden afskedigelse, fx kan der indgås aftale om arbejdsfordeling. En aftale om arbejdsfordeling hvor arbejdstiden reduceres kan fastholde medarbejderne i ansættelse.

Leder af Virksomhedsservice i Jobcenter Bornholm Rikke Holm, fortæller:


"Vi har flere virksomheder på Bornholm som er bekendt med arbejdsfordeling og som benytter ordningen hen over året eksempelvis ved udsving i ordretilgang, men der er også mange virksomheder der ikke plejer at gøre bruge af ordningen. Det er derfor vigtigt at vi får fortalt om ordningen til de bornholmske virksomheder, så vi er sikker på, at de kender til ordningen og ved, hvordan de kan gøre brug af den."

Reduceret arbejdstid
Ordningen går i alt sin enkelthed ud på, at arbejdstiden reduceres. Når medarbejderne ikke arbejder modtager medarbejderne supplerende dagpenge. Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid efterfulgt af 1 uges ledighed o.lign. En arbejdsfordeling kan igangsættes så snart den er anmeldt til jobcentret via mail virksomhedsservice@brk.dk

Vi opfordrer virksomhederne på Bornholm til at benytte en af disse ordninger og have fokus på at fastholde medarbejderne i virksomhederne og undgå afskedigelser.

Du kan også få vejledning ved at kontakte Jobcenter Bornholm, Virksomhedsservice på telefon 5692 9999 eller via mail virksomhedsservice@brk.dk

erhvervcorona.jpg 

Kæmpe ros til de lokale virksomheder

Ved Åbent Hus arrangementet i Bornholms Erhvervsservice på Landemærket i Rønne blev der i onsdags både kåret Årets Virksomhed, uddelt en Branchepris og diskuteret, hvordan de bornholmske virksomheder bedst kan øge deres produktion og øge antallet af arbejdspladser.

Det var andet år i træk, at virksomhedsprisen blev uddelt og i år blev virksomheden KH Maskinværksted præmieret for deres arbejde med at skalere virksomheden.

Som noget nyt i år og som en enkeltstående begivenhed overrakte også kommunaldirektør Peter Loft en pris. Denne pris blev givet til den branche på Bornholm, der de seneste år har stået for den største vækst i beskæftigelsen på øen. Vinderen blev Fremstillingsindustrien, der tæller 15 forskellige produktionsvirksomheder på øen. Sammen har de haft en vækst i beskæftigelsen på næste 40% i perioden 2010-2016, og har tilsammen nu over 800 medarbejdere ansat.

Læs mere... Pressemeddelelse - Kæmpe ros til de lokale virksomheder (PDF)

Om Erhvervsservice 

Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen har ambitioner om at skabe bedre rammer for erhvervslivet på Bornholm.

Derfor har vi samlet erhvervsservicen på Bornholm på én matrikel på Landemærket i Rønne.

Virksomhederne har én indgang, ét telefonnummer og mulighed for både sagsbehandling og erhvervsservice på samme adresse.

Vi flytter indsatsen fra enkeltstående projekter til faste tilbud på hylderne som er rettet mod iværksættere og de virksomheder, som kan vækste. 

Målet er at få 200 nye private arbejdspladser og rykke op i den bedste halvdel af erhvervsmålinger fra industrien og byggeriet. 


Læs mere i vores servicekatalog her

Kontakt os:
Erhvervsservice,  Landemærket 26, Rønne,
Tlf. 56 92 99 99 

Du kan også kontakte de forskellige aktører direkte:

Business Center Bornholm

Business Center Bornholm er indgangsportalen til virksomhedsvejledning og den lokale erhvervsservice på Bornholm. Her arbejder en række konsulenter der hver har sit speciale, og som sammen giver et godt vejledningstilbud til de bornholmske virksomheder.

Læs  mere på www.bornholm.biz
Kontakt: info@bornholm.biz eller tlf. 56 95 73 00

Bornholms Erhvervsfond

Bornholms Erhvervsfond yder støtte i form af lån til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Bornholms Erhvervsfond kan yde lån til investering i anlægsaktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, ændring af produktionsprocesser samt til ejerskifte.

Læs mere på erhvervsfonden.dk
Kontakt: hht@bornholm.biz eller Tlf. 56 95 73 00 /  88 18 41 32 (direkte)

Fonden for beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm

Det er Fondens formål at yde støtte i form af tilskud til erhvervs- og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt.

Selskaber/virksomheder, personer, læreranstalter, skoler, foreninger og organisationer kan søge støtte til f.eks. konsulentbistand, messedeltagelse, studieophold, udvikling af ny hjemmeside, uddannelse og opkvalificering, patenter, udviklingsprojekter, produktudvikling eller markedsundersøgelser.

Læs mere her
Kontakt: hht@bornholm.biz eller Tlf. 56 95 73 00 /  88 18 41 32 (direkte)

Væksthus Hovedstadsregionen

Hos Væksthus Hovedstadsregionen på Bornholm kan du på Danmarks regning få lagt din vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Vi er sat i verden for at hjælpe bornholmske virksomheder med at skabe vækst, eksport og jobs.

Læs mere på www.startvaekst.dk/vhhr.dk
Kontakt: info@vhhr.dk

Bornholms Vækstforum

Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Det bornholmske vækstforum er udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse efter de rammer, der er angivet i lov om erhvervsfremme.

Læs mere på - www.brk.dk/vaekstforum
Kontakt: vaekstforum@brk.dk eller tlf. 56 92 13 10

Teknik og Miljø

Du kan henvende dig i Teknik og Miljø, hvis du har brug for vejledning omkring et konkret byggeprojekt eller hvis du har spørgsmål omkring gældende regler for byggeri, placering af ny virksomhed og lignende. Her findes ansatte med viden omkring byggesagsbehandling, vejlovgivning, lokalplanlægning, miljø- og naturbeskyttelse samt beredskab og havne.

Læs mere på her på hjemmesiden, bl.a. under Byggeri
Kontakt: teknikogmiljoe@brk.dk eller 56 92 21 16

Jobcentrets virksomhedsservice

Her finder du konkrete oplysninger om forskellige ordninger, som Jobcenter Bornholm kan hjælpe dig med. Det kan være forskellige tilskuds- og støtteordninger, fleksjob, syge medarbejdere mv.

Læs mere på www.brk.dk/jobcenter
Kontakt: virksomhedsservice@brk.dk eller tlf. 56 92 99 99

Jobnet.dk

Mangler du kvalificerede medarbejdere?

På Jobnet kan virksomheder i Danmark gratis gøre brug af en række servicetilbud fra jobcentrene. Jobnet er en hjemmeside med en lang række funktioner, der kan lette arbejdet betydeligt, når din virksomhed skal ansætte nye medarbejdere.

Læs mere på www.jobnet.dk 

 
Vindmøller

Har du brug for en byggetilladelse

Har du brug for byggetilladelse eller anden vejledning fra vores Center for Teknik og Miljø, kan du enten bruge vores selvbetjeningsløsning

http://www.bygogmiljoe.dk/

eller kontakte os i
BYG Kundecenter på
tlf. 56 92 21 16 eller tm@brk.dk

byggeri

Køb ejendom eller byggegrund

Her kan du se hvilke erhvervsbyggegrunde og ejendomme kommunen har til salg lige nu.

Grunde og ejendomme til salg