Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelses-udvalgets tilskudspulje

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelses-udvalgets tilskudspulje

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at prioritere en kommunal pulje på ca. 2,5 mio. kr. om året, som skal bruges på for at støtte erhvervsfremmende projekter på øen.

Overliggeren for puljens søgekriterier er kommunalbestyrelsens vision. Her under er der især tre af visionens seks spor, som er med til at sætte rammen for puljens kriterier:

  • At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028.
  • At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder.
  • At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt.

Projekterne skal medvirke til at skabe vækst og udvikling inden for rammerne af kommunalbestyrelsens visioner, og de skal leve op til den bornholmske del af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses ”Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023”. I det bornholmske afsnit fremgår det, hvilke områder der er vigtige for Bornholm for at udvikle øen til et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund. Disse områder er:

erhvervpix.png

 

Et projekt kan som udgangspunkt ikke opnå 100 procent finansiering fra Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget tilskudspulje. Det forventes, at et projekt har anden medfinansiering eller, at ansøger selv finansierer mindst 50 procent.


NB! Næste udbud af midler vil blive annonceret i løbet af 2024, her på hjemmesiden.

For at komme i betragtning til støtte, skal der søges via et skema, klik på linket: Ansøgningsskema til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje (nemform.dk)

Ansøgningerne bliver først vurderet af kommunens administration i forhold til, om de op til de  udmeldte kriterier om indhold, beløbsstørrelse, sammenhæng, medfinansiering med videre. Ansøgninger, som administrationen vurderer ligger inden for kriterierne, går videre til politisk behandling på et møde i Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget kan på eget initiativ også udmønte midler fra puljen. Det er muligt, da puljen er tænkt som udvalgets strategiske pulje, der kan være med til at indfri politiske ønsker og intentioner. 

Tilskudspuljen netop har et strategisk sigte og derfor vil ansøgninger under 250.000 kr. som udgangspunkt få et administrativt afslag. Der stilles krav om revisions påtegnet regnskab for projekter med støtte fra tilskudspuljen.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende tilskudspuljen, er du velkommen til at kontakte Mads Plesner Leck Larsen på tlf. 56 92 10 56 eller  via mail: Mads.Plesner.Leck.Larsen@brk.dk​

Søg nationale midler

Det er også muligt at søge midler til regional udvikling via nationale midler.

Hvis du har en projektidé eller vil vide, hvordan du søger midler, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Mail: deb@erst.dk eller Telefon: 35 29 17 00

På nedenstående link kan du finde mere information om mulighederne for at søge strukturfondsmidler og se igangværende projekter på blandt andet Bornholm

Strukturfondsmidler

Igangværende projekter