Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Erhvervsfremme på Bornholm

Erhvervsfremme på Bornholm

Bornholms Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget har besluttet at prioritere en kommunal pulje på ca. 3, 5 mio. kr. om året, som skal bruges på for at støtte erhvervsfremme på øen

Overliggeren for puljens søgekriterier er kommunalbestyrelsens vision, som i denne valgperiode er, at vi skal blive 42.000 bornholmere i 2028. Her under er der især tre af visionens seks spor, som er med til at sætte rammen for puljens kriterier:

  • At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028

  • At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder

  • At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt


Projekter der modtager støtte skal medvirke til at skabe vækst og udvikling inden for rammerne af kommunalbestyrelsens visioner. Ligesom, at de skal skal leve op til den bornholmske del af Erhvervsfremmebestyrelsens: ”Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023”.

I forbindelse med ændringerne af landets erhvervsfremme, og nedlæggelsen af Vækstforum (2018), bliver den nye strategi retningsgivende for indsatsen. I det bornholmske afsnit fremgår det, hvilke områder der er vigtige for Bornholm for at udvikle øen til et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund. Disse områder er:

erhversfremmefokusNYT.PNG 

Et projekt kan som udgangspunkt ikke opnå 100 procent finansiering fra Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje. Det forventes, at et projekt har anden medfinansiering eller, at ansøger selv finansierer mindst 50 procent.

Fire årlige ansøgningsrunder
Fire gange om året vil det være muligt at ansøge om tilskud fra puljen. For at komme i betragtning til støtte skal der søges via dette ansøgningsskema LINK

Ansøgningerne bliver først vurderet af kommunens administration i forhold til, om de falder ind under de udmeldte kriterier om indhold, beløbsstørrelse, sammenhæng, medfinansiering med videre. Ansøgninger, som administrationen vurderer ligger inden for kriterierne, går videre til politisk behandling på et møde i Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget kan på eget initiativ også udmønte midler fra puljen, hvis det ligger inden for kriterierne. Det er muligt, da puljen er tænkt som udvalgets strategiske pulje, der kan være med til at indfri politiske ønsker og intentioner. Da puljen netop har et strategisk sigte vil ansøgninger under 250.000 kr. som udgangspunkt få et administrativt afslag.

Yderligere detaljer fremgår af ansøgningsskemaet.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje

Kontakt: Regional Udvikling
Tlf. 56 92 13 20.
E-mail: udvikling@brk.dk

Muligheden for at ansøge puljen er midlertidigt sat i bero - beslutningen bliver evalueret midt i 2021.

Erhvervshus Hovedstaden

Erhvervsfremmeindsatsen på Bornholm varetages blandt andet af bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden.

Her finder du oversigt over medlemmerne af bestyrelsen samt referater fra deres møder

Klik her

Søg nationale midler

Det er også muligt at søge midler til regional udvikling via nationale midler.

Hvis du har en projektidé eller vil vide, hvordan du søger midler, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Mail: deb@erst.dk eller Telefon: 35 29 17 17

Sekretariatet anbefaler, at du beskriver din projektidé, inden du kontakter dem. Til formålet kan du downloade en skabelon i Wordformat.

Her kan du se allerede støttede projekter for region Bornholm:

Strukturfondsmidler Igangværende projekter