Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelses-udvalgets tilskudspulje

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelses-udvalgets tilskudspulje

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at prioritere en kommunal pulje på ca. 2,5 mio. kr. om året, som skal bruges på for at støtte erhvervsfremme på øen.

Overliggeren for puljens søgekriterier er kommunalbestyrelsens vision. Her under er der især tre af visionens seks spor, som er med til at sætte rammen for puljens kriterier:

  • At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028.

  • At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder.

  • At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt.


Projekter der modtager støtte skal medvirke til at skabe vækst og udvikling inden for rammerne af kommunalbestyrelsens visioner. Ligesom, at de skal skal leve op til den bornholmske del af Erhvervsfremmebestyrelsens: ”Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023”.

I forbindelse med ændringerne af landets erhvervsfremme, og nedlæggelsen af Vækstforum (2018), bliver den nye strategi retningsgivende for indsatsen. I det bornholmske afsnit fremgår det, hvilke områder der er vigtige for Bornholm for at udvikle øen til et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund. Disse områder er:

erhversfremmefokusNYT.PNG 

Et projekt kan som udgangspunkt ikke opnå 100 procent finansiering fra Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget tilskudspulje. Det forventes, at et projekt har anden medfinansiering eller, at ansøger selv finansierer mindst 50 procent.

2022 - foreløbig én årlig ansøgningsrunde
I øjeblikket er det muligt at ansøge om tilskud fra puljen en gang årligt. For at komme i betragtning til støtte, skal der søges via et skema, klik på linket: Ansøgningsskema til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje (nemform.dk)

Ansøgningerne bliver først vurderet af kommunens administration i forhold til, om de falder ind under de udmeldte kriterier om indhold, beløbsstørrelse, sammenhæng, medfinansiering med videre. Ansøgninger, som administrationen vurderer ligger inden for kriterierne, går videre til politisk behandling på et møde i Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget kan på eget initiativ også udmønte midler fra puljen, hvis det ligger inden for kriterierne. Det er muligt, da puljen er tænkt som udvalgets strategiske pulje, der kan være med til at indfri politiske ønsker og intentioner. Da puljen netop har et strategisk sigte vil ansøgninger under 250.000 kr. som udgangspunkt få et administrativt afslag.

Yderligere detaljer fremgår af Ansøgningsskema til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje (nemform.dk)

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelses-udvalgets tilskudspulje

Kontakt: Regional Udvikling
Tlf. 56 92 10 56.
E-mail: udvikling@brk.dk

i 2022 kan puljen søges en gang. Fristen for at søge er den 1. september.

Ansøgningsskema til Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje (nemform.dk)

Søg nationale midler

Det er også muligt at søge midler til regional udvikling via nationale midler.

Hvis du har en projektidé eller vil vide, hvordan du søger midler, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Mail: deb@erst.dk eller Telefon: 35 29 17 00

På nedenstående link kan du finde mere information om mulighederne for at søge strukturfondsmidler og se igangværende projekter på blandt andet Bornholm

Strukturfondsmidler Igangværende projekter