Opgravning
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Opgravninger

Opgravninger

​​​​​​​

Ansøgning om gravetilladelse  

Hvis du skal grave i vejareal (herunder vej, fortov, cykelsti, rabatter), skal der indhentes tilladelse fra kommunen.
 
Gravearbejder skal udføres efter gældende lovgivning.
 
Bornholms Regionskommune modtager alene graveansøgninger elektronisk via Virk.dk.
 Benyt linket i den grå boks til højre på siden, hvis du ønsker at ansøge om gravetilladelse.


Gravetilladelse søges elektronisk på Virk.dk.
 

Graveforespørgsel

En graveforespørgsel er et opslag i ledningsejerregistret - LER, hvor du med angivelse af et graveområde kan få oplyst, hvem der ejer ledninger indenfor det pågældende område. 
 
Formålet med ledningsejerregistret er at nedbringe antallet af graveskader på ledninger i jorden. Registret blev taget i brug den 1. marts 2005.

En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Denne skal stadig indhentes hos vejmyndigheden.
 
Du kan læse mere om graveforespørgsler i LER på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside www.sdfe.dk og på ledningsejerregistret www.ler.dk.
 

Send Digital Post

Skriv til os - log på med MitID.

Ansøg om gravetilladelse
(Virksomhed)
DP-small.png