Opgravning
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Opgravninger

Opgravninger

Ansøgning om gravetilladelse  

Hvis du skal grave i vejareal (herunder vej, fortov, cykelsti, rabatter), skal der indhentes tilladelse fra kommunen.
 
Gravearbejder skal udføres efter gældende lovgivning.
 
Bornholms Regionskommune modtager alene graveansøgninger elektronisk via Virk.dk.
 
Gravetilladelse søges elektronisk på Virk.dk.
 

Graveforespørgsel

En graveforespørgsel er et opslag i ledningsejerregistret - LER, hvor du med angivelse af et graveområde kan få oplyst, hvem der ejer ledninger indenfor det pågældende område. 
 
Formålet med ledningsejerregistret er at nedbringe antallet af graveskader på ledninger i jorden. Registret blev taget i brug den 1. marts 2005.

En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Denne skal stadig indhentes hos vejmyndigheden.
 
Du kan læse mere om graveforespørgsler i LER på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside sdfe.dk og på ledningsejerregistret www.ler.dk.