Fortovscafe
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Brug af vej- og fortovsarealer

Brug af vej- og fortovsarealer

​​Når en virksomhed ønsker at bruge en del af det offentlige vej- og fortovsareal til udstillinger, restauranter eller lignende, skal der søges om tilladelse hertil ved Natur, Miljø og Fritid.
 
Natur, Miljø og Fritid kontakter derefter virksomheden og indgår aftale om arealets størrelse, beliggenhed og eventuel lejekontrakt samt afregning.
De nærmere bestemmelser om lejemålet fastsættes efter nærmere aftale, hvor det lejedes areal, varighed for lejemålet, lejens størrelse i henhold til takstblad og åbningstid fastsættes – men skal i øvrigt overholde nærværende regulativ.
 
Ved byfester og lignende særlige arrangementer er der mulighed for at få dispensation fra regulativets bestemmelser over få dage.
 
Ansøgning om at opstille materiel på kommunens arealer i forbindelse med arrangemeneter søges på Virk.dk ved at benytte linket i den grå boks til højre på siden.
 
Pølse- og staderegulativ
Tilladelse til at forhandle pølser, is og lignende fra fast stade på gade- eller torveareal, skal gives af Natur, Miljø og Fritid.
 
Kontakt Natur, Miljø og Fritid på nmf@brk.dk