Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Virksomheder Udlejningstilladelse til campingplads

Udlejningstilladelse til campingplads

​​Tilladelse til at drive en campingplads

For lovligt at kunne drive en campingplads i længere tid end 6 uger årligt, skal den, der faktisk driver pladsen, have en såkaldt personlig udlejningstilladelse (campingbekendtgørelsens §§2 og 5). 

Det gælder også, hvis du vil foretage ændringer på en eksisterende campingplads eller hvis pladsen har skiftet ejer eller selskabsform.

Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder, det vil sige telte, campingvogne eller campinghytter.

Enhver udvidelse af en campingplads kræver en ny udlejningstilladelse. Ved udvidelse forstås både arealmæssigt, antal enheder og hytter samt mulighed for vintercampering og vinteropbevaring. 

Et areal, som indskrænkes, kræver også en ny udlejningstilladelse.

Det kræver også en ny udlejningstilladelse, hvis du vil benytte et areal, der støder op til en campingplads, som aflastningsareal i kortere perioder.

En tilladelse er personlig og kan derfor ikke videregives ved salg af campingpladsen eller ved ansættelse af ny forpagter.

Sagsbehandlingstid

Du skal forvente, at sagsbehandlingstiden ved ansøgning om udlejningstilladelse er 12 uger, med mindre sagen er kompliceret og/eller kræver politisk behandling.

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Efter sagens afgørelse er der 4 ugers klagefrist. I den periode, må du ikke tage tilladelsen i brug. For eksempel, må du ikke opsætte nye campinghytter eller inddrage nye arealer.

Hvis campingpladsen ligger i landzonen, skal der også søges en landzonetilladelse inden sagsbehandlingen kan påbegyndes.

Hvis campingpladsen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og du vil lave ændringer, skal du sandsynligvis også søge Kystdirektoratet om lov inden kommunen må påbegynde sagsbehandlingen.

Ansøgning

Ansøgningen om personlig udlejningstilladelse skal indeholde følgende oplysninger:
  1. Campingpladsens navn og beliggenhed 

  2. Oplysning om, hvem den personlige tilladelse skal meddeles til (navn, cvr nummer, adresse, mailadresse og telefonnummer) 

  3. Fuldmagt fra ejendommens ejer – hvis ansøger og ejer ikke er den samme

  4. Kort med oplysninger over eksisterende forhold på pladsen (areal i ha, antal campingenheder, antal enheder til vintercamping, areal til vinteropbevaring, antal hytter samt antal vogne til udlejning)

  5. Kort med oplysninger over eventuelle, ønskede udvidelser og lignende.

Ansøgningen indsendes til nmf@brk.dk med "Ansøgning om udlejningstilladelse til campingplads" skrevet i emnefeltet.