Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Status nr. 2 fra Krisestaben

Status nr. 2 fra Krisestaben

12-03-2020

Krisestaben har brugt dagen på at finde konkrete løsninger, så flest mulige medarbejdere kan blive hjemme, og vi dermed kan mindske smittespredningen af Corona-virus. Kommunens serviceområder er klar med en melding om, hvordan forholdene bliver i den kommende tid.

Alle kommunens serviceområder har i dag været i gang med at finde konkrete løsninger grundet den helt særlige situation, hvor regeringen har bedt Danmark om at lukke ned de kommende 14 dage. Målet er at mindske smittespredningen af Corona-virus. Følgende løsninger er foreløbig sat i gang:

 • For folkeskolerne gælder det at de lukker fra i morgen fredag den 13. marts 2020 og to uger frem. Alle elever i de bornholmske folkeskoler skal, så vidt det er muligt, derfor blive hjemme. De vil modtage information og vejledning fra deres lærere om virtuel undervisning. Det er besluttet at etablere nødberedskab for de yngste skolebørn (indtil 9 år). Der vil blive nødberedskab på Søndermarksskolen og Paradisbakkeskolen. Forældre til børn på Kildebakken og Heldagsskolen skal henvende sig til de to skolers ledelser vedrørende nødberedskab.
 • Skolebusserne kører ikke fra fredag morgen (13. marts). Der kan forekomme ændringer i BATs køreplaner. Borgerne skal derfor holde sig orienteret om udmeldte ændringer vedr. den kollektive trafik.
 • Fra på mandag lukker kommunens Dagtilbud ned på et absolut minimum. Følgende fire institutioner kommer til at holde åbent for nødpasning:
 • Tejn børnehus  
 • Skatteøen
 • Nexø børnehus
 • Trinbrættet

Her ud over vil én dagplejer og institutionen, specialbørnehaven Mælkebøtten ligeledes holdes åben.

 • Plejecentre og Hjemmeplejen kommer til at køre i nødberedskab for at minimere antallet af medarbejdere i borgeres hjem og derved minimere smitterisikoen til de ældre og for at vi har et beredskab af medarbejdere at sætte ind, hvis vi, eller sygehuset, kommer i bekneb for sundhedsfagligt personale. Det betyder, at alle borgere, som får hjælp fra Hjemmeplejen og på øens plejecentre skal forvente, at der vil ske ændringer i den vanlige hjælp, der hvor det vurderes forsvarligt.
 • Center for Psykiatri & Handicap har tiltrådt nødberedskabet i Bornholms Regionskommune. Dette betyder, at der vil ske omlægning af den individuelle støtte som borgerne modtager. Ligeledes har Center for Psykiatri & Handicap valgt at lukke for dagtilbud, aktivitets- og samværshuse samt beskæftigelsestilbud, hvilket omfatter:
 • Rø aktivitets og samværstilbud, Rø Skolevej 8,
 • Strøby/Skovlyst, Klintebovej 16, 3720 Åkirkeby,
 • Plantagen, Østermarievej 4d 3740 Svaneke
 • Åsen, Åsen 13 3730 Nexø
 • Lindehuset, Lindevej 5a 3740 Svaneke
 • Vennepunktet, Østergade 54, 3700 Rønne
 • Midtpunktet, Sankt Mortens gade 33, 3700 Rønne
 • Vestergade, Vestergade 1-3 3770 Allinge  

Alle direkte berørte medarbejdere, elever, forældre, pårørende og brugere er/eller vil blive orienteret i nærmeste fremtid om de ændrede forhold.

Kommunen beder forældre til unge om, at hjælpe de unge med at efterleve reglerne om at holde afstand til hinanden og derfor heller ikke holde større sammenkomster i form af fester med videre. 

Kommunen appellerer også til at øens restauratører, barer og cafeer lukker ned allerede fra denne weekend. Dermed vil de være på forkant af en ny lov, som forventes at komme i begyndelsen af den kommende uge.

I de kommende dage vil vi løbende komme med orienteringer, når vi vurderer, at det er nødvendigt.

Spørgsmål vedrørende corona-virus
Borgere der sidder inde med alle former for spørgsmål i relation til Corona-virussen såsom f.eks. smitteveje og anbefalinger i forbindelse med udlandsrejser, skal søge information på den nationale myndigheders fælles site coronasmitte.dk  eller ved at ringe til myndighedernes fælles Hotline 70 20 02 33.