Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Offentliggørelse af vederlag for kommunalbestyrelsen 2018

Offentliggørelse af vederlag for kommunalbestyrelsen 2018

28-03-2019

I følge loven skal kommunalbestyrelsesmedlemmer offentliggøre, hvad de eventuelt har modtaget af vederlag for andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg. Her kan du se, hvem der har modtaget hvad sidste år.​

Winni Grosbøll (A) Borgmester
Bestyrelsen, Væksthus Hovedstaden, observatør: 22.876 kr.
Bestyrelsen, Rønne Havn A/S: 60.000 kr.
Bestyrelsen, Københavns Professionshøjskole: 23.925 kr.

Thomas Thors (A)
Bestyrelsen, Rønne Havn A/S, formand: 140.000 kr.

Kirstine Van Sabben (C)
Bestyrelsen, Rønne Havn A/S: 15.000 kr.

Søren Schow (V)
Bestyrelsen, Nexø Havn A/S, formand: 163.000 kr.

Linda Kofoed Persson (O)
Bestyrelsen Center for Regional og Turismeforskning: 13.000 kr.

Brian Kofoed (V)
Bestyrelsen, Bornholms Energi og Forsyning: 35.000 kr.

Carsten Scheibye (V)
Bestyrelsen, Bornholms Energi og Forsyning: 35.000 kr.

Maike Fiil (V)
Bestyrelsen, Bornholms Energi og Forsyning: 35.000 kr.

Anne Thomas (Å)
Bestyrelsen, Bornholms Energi og Forsyning: 50.000 kr.
Center for Regional og Turismeforskning: 13.000 kr.

Ole Rødvig (A)
Bestyrelsen Nexø Havn A/S 30.000 kr.


Lovgrundlag for offentliggørelsen

LBK nr. 47 af 15. januar 2019, bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 16 e.

§ 16 e. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk