Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Ungeråd

Ungerådet

Ungerådet inviterer til stormøde torsdag den 24. februar

ungerådet stormøde.PNG

Download invitation/plakat Klik her

Du kan også følge Bornholms Ungeråd på Facebook (20+) Bornholms Ungeråd | Facebook

Ungerådet - baggrund

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede i 2021, at der skal oprettes et Ungeråd på Bornholm. Ungerådet er for dig mellem 15 og 25 år, der gerne vil repræsentere og varetage unge bornholmeres interesser - uafhængigt af politiske forhold. Torsdag den 2. december 2021 holdt Borrnholms Regionskommune et start-up-event for alle interesserede unge i Musikskolens sal i Rønne. 

Lidt over 30 unge mellem 15 og 25 år, som bor på Bornholm, deltog i det første event, hvor tankerne med Ungerådet blev beskrevet fra kommunes side. Forkvinden Marie Madsen fra Netværket af Ungeråd, som dækker hele landet, delte erfaringer fra andre råd og hjalp med at få de unge bornholmere til at zoome ind på, hvad Bornholms Ungeråd skal tage sig af i fremtiden.

Ungerådets udvidede formandsskab

Ungerådet styres af et udvidet formandsskab på i alt 10 medlemmer. Kandidaterne stillede op til formandsskabet ved Ungerådets første event.

Medlemmerne af det udvidede formandsskab for Bornholms Ungeråd er:

 • Niklas Stenbye (formand).
 • Kristoffer Kromand (næstformand).
 • Olav Eilsøe-Madsen.
 • Sebastian Larvad.
 • Emil Rigstad.
 • Frida Kristensen.
 • Simone Bærnthsen.
 • Asta Kofod.
 • Maja Fick.
 • Kristian Jeppsson.

Bornholms Ungeråds arbejdsgrupper:

 • Ungdomshus – tovholder er Sebastian Larvad.
 • Ligestilling og seksualundervisning – tovholder er Maja Fick.
 • Klima – Tovholder er Frida Kristensen.
 • Transport – Tovholder er Simone Bærnthsen.
 • Events og arrangementer – Tovholder er Kristian.
 • Socialt og fritidsaktiviteter – Tovholder er Asta Kofod.
 • Kommunikation og SoMe  - Tovholder er Olav Eilsøe-Madsen.

Hvad er et Ungeråd?

Flere kommuner i Danmark har et Ungeråd, og de fungerer forskelligt. Helt overordnet definerer Netværket af ungdomsråd (NAU) Ungeråd som:

"Et kommunalt funderet råd bestående af en gruppe af unge, der repræsenterer og varetager unges interesser uafhængigt af politiske tilhørsforhold. Et ungdomsråd er et uafhængigt organ, der repræsenterer alle unge i kommunen over for kommunalbestyrelsen. Ungdomsrådets primære mål er at skabe et link mellem lokalpolitik og ungdomsliv, hvor indflydelse og repræsentativitet er bærende værdier."

På Bornholm har kommunalbestyrelsen besluttet at oprette et Ungeråd for at have et talerør for de unge på Bornholm. Ungerådet er en upolitisk organisation, der fungerer som de unges dialogpartnere til politikerne. Helt konkret får Bornholms Ungeråd mulighed for at indstille sager til de politiske udvalg og på eget initiativ få politikerne til at tage stilling til emner, der er vigtigt for de unge. De politiske udvalg og kommunalbestyrelsen kan ligeledes sende sager til kommentering i Bornholms Ungeråd.

Hvem kan være med i Ungerådet?

I Bornholms Ungeråd kan alle unge, der er mellem 15 og 25 år og bosiddende på Bornholm, være med. Bornholms Ungeråd har ikke et begrænset antal medlemmer. Alle unge kan blive en del af fællesskabet i Bornholms Ungeråd og være med til at påvirke, hvad Bornholms Ungeråd skal have fokus på.

Ungerådet har penge til at lave events og aktiviteter

Bornholms Ungeråd får egen økonomi, som rådet blandt andet kan bruge på aktiviteter og events, som kan understøtte ungdomskulturen på Bornholm. Der er i alt afsat 251.000 kr. årligt til Bornholms Ungeråd, hvoraf 20.000 kr. går til sekretariatsbetjening. Rådet råder derfor over 231.000 kr. til egne aktiviteter.

Ungerådets formandskab og arbejdsgrupper

Ungerådet ledes af et formandskab på fem personer, som vælges for to år. Formandskabet indkalder til møder og repræsenterer Bornholms Ungeråd udadtil.

Ud over formandskabet kan ungerådet oprette de udvalg og arbejdsgrupper, som rådet selv ønsker. Der skal minimum være møde i Bornholms Ungeråd en gang i kvartalet, men Ungerådet kan holde flere hvis det ønskes og der er vide rammer for, at Ungerådet selv vælger sin form.