Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Welcome to Bornholm Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

​For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Bornholms Regionskommune afholder en grundlovsceremoni 2 gange om året.

Læs eventuelt mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside - www.uim.dk

Næste ceremoni

Pga. covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre ceremoni med håndtryk. Det er dog muligt lovligt, at gennemføre ceremonien uden håndtryk og derfor inviterer vi til Grundlovsceremoni:

Torsdag den 4. marts 2021 kl. 15.00

Dem der allerede har kontaktet os med ønske om deltagelse, vil blive kontaktet direkte.

Er du endnu ikke tilmeldt kan tilmelding ske ved at sende en mail via den digitale postkasse på borger.dk Du sender din mail til postkassen Bornholms Regionskommune, Integration & udlændinge.

Tilmelding skal være os i hænde senest onsdag den 10. februar 2021.

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. Ppholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.


Du skal også huske medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'

COVID-19

Bornholms Regionskommune følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen mht. til eventuelle forsamlingsbud og regler for hygiejne mm. Derfor kan det blive nødvendigt at stille særlige krav for at kunne gennemføre ceremonien forsvarligt. Den enkelte deltager vil blive kontaktet direkte omkring detaljerne for ceremonien få dage før afholdelsen, når vi er opdateret på hvilke krav der stilles.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Merete Verner Krogh, tlf. 5692 1242