Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Welcome to Bornholm Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

​For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Bornholms Regionskommune en grundlovsceremoni 2 gange om året.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Næste ceremoni 

Bornholms Regionskommune afholder grundlovsceremoni d. 21. april 2020 fra 15.00-16.00. Tilmelding sker ved at sende en mail via den digitale postkasse på borger.dk Du sender din mail til postkassen Bornholms Regionskommune, Integration & udlændinge. Tilmelding skal være os i hænde senest fredag den 20. marts 2020.

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

    Du skal også huske medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'