Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Welcome to Bornholm Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

​For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Bornholms Regionskommune en grundlovsceremoni 2 gange om året.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Næste ceremoni 

Der er i skrivende stund ikke sat dato for afholdelse af det næste arrangement. Pga. covid-19 er det fortsat ikke muligt at gennemføre ceremonier, hvor der afgives håndtryk. Der er fremsat lovslag der dispenserer for håndtrykket, men dette lovforslag er endnu ikke vedtaget. Så snart det enten er muligt at samles under normale forhold eller at gennemføre ceremonien uden at give hånd vil der blive fastsat en dato for næste ceremoni. Dem der allerede var tilmeldt den udsatte ceremoni den 21. april vil blive kontaktet direkte.

Er du endnu ikke tilmeldt kan tilmelding sker ved at sende en mail via den digitale postkasse på borger.dk Du sender din mail til postkassen Bornholms Regionskommune, Integration & udlændinge. Så vil vi kontakte dig når der er fastsat dato for næste ceremoni.

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

    Du skal også huske medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'