Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Welcome to Bornholm Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

​For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Bornholms Regionskommune afholder en grundlovsceremoni to gange om året.

Læs eventuelt mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Næste ceremoni

Pga. covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre ceremoni med håndtryk i 2020.
Det nu muligt lovligt, at gennemføre ceremonien uden håndtryk og derfor inviterer vi til Grundlovsceremoni:

Den 21. oktober 2020 kl. 15.00-16.00 

Dem der allerede var tilmeldt den udsatte ceremoni den 21. april vil blive kontaktet direkte.

Er du endnu ikke tilmeldt kan tilmelding sker ved at sende en mail via den digitale postkasse på borger.dk Du sender din mail til postkassen Bornholms Regionskommune, Integration & udlændinge.

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

    Du skal også huske medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'