Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Welcome to Bornholm Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

​For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Bornholms Regionskommune afholder en grundlovsceremoni 2 gange om året.

Læs eventuelt mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside - www.uim.dk

Næste ceremoni annonceres i lokalavisen. Du finder en oversigt med datoer for kommende ceremonier nedenfor.

Oversigt over kommende grundlovsceremonier

Torsdag den 31. marts 2022. Tilmeldingsfrist senest 28. februar 2022 (foreløbig dato) .

Torsdag den 29. september 2022. Tilmeldingsfrist seneste den 29. august 2022 (foreløbig dato) .Du tilmelder dig ved at skrive en mail via din digitale postkasse fra dette link: Borger.dk

Skriv gerne ”Ønsker at deltage i ceremoni” i emnefeltet 
Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse for tilmeldingen i din digitale postkasse.

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.


Du skal også huske medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'

COVID-19

Bornholms Regionskommune følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen mht. til eventuelle forsamlingsbud og regler for hygiejne mm. Derfor kan det blive nødvendigt at stille særlige krav for at kunne gennemføre ceremonien forsvarligt. Den enkelte deltager vil blive kontaktet direkte omkring detaljerne for afholdelsen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til:
Borgerservice, tlf. 56 92 00 00.