Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser BOFA: Høring om ny affaldsplan

BOFA: Høring om ny affaldsplan


Ny affaldsplan for Bornholm

Høringsfrist den 1. juli 2022

Den nye affaldsplan sætter målene for håndteringen af affald på Bornholm i årerne 2022-2034. 

Hvert 6. år skal landets kommuner lave nye affaldsplaner, der dækker en 12-årig periode. Denne affaldsplan omfatter derfor de visioner og mål, som Bornholms Regionskommune har for affaldshåndteringen indtil 2034.

For at nå visionen om, at Bornholm skal være en affaldsfri ø i 2032, indeholder affaldsplanen indsatser som vedrører:

-        Samarbejdet med renovatøren

-        Udviklingsprojekter

-        Zero Waste Bornholm

-        Borgerdialog

Affaldsplanen kan ses på dette link: Bornholm - Affaldsplan (niras.dk).

Miljøvurdering

Affaldsplanen er under miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som beskriver planens mulige miljøpåvirkninger. Miljørapporten vedlægges denne høring af affaldsplanen og kan ses her.

Har du bemærkninger til affaldsplanen?

Affaldsplanen er i høring fra fredag den 6. maj til fredag den 1. juli 2022. Det betyder, at bemærkninger eller indsigelser til affaldsplanen skal være BOFA i hænde senest den 1. juli 2022.

Bemærkninger kan sendes via linket Bornholm - Affaldsplan (niras.dk) eller med post (mrk. affaldsplan) til:

BOFA
Almegårdsvej 8
3700 Rønne

Husk at oplyse dit navn og adresse. Fremgår dine kontaktoplysninger ikke, bliver dine bemærkninger ikke registreret i det videre arbejde.

Billede1.jpg