Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Bofællesskab på Birkebakken

Bofællesskab på Birkebakken

Lokalplanforslag nr. 116 for et bofællesskab på Birkebakken, Allinge

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 9. juni 2020 at sende Lokalplanforslag nr. 116 for et bofællesskab på Birkebakken i offentlig høring i 8 uger (11. juni – 6. august 2020).

Bag projektet står CPS Scandinavia Holding ApS v. Claus Stenderup, hvis rådgivere fra Bjerg Arkitektur har lavet lokalplanforslaget i samarbejde med Bornholms Regionskommune.

Forslget vil gøre det muligt at opføre et bofællesskab med 54 mindre boliger bygget i to etager omkring et ca. 300 m2 stort fælleshus. Fælleshuset kan indrettes i en del af det tidligere Bornholms Vaskeri, Birkebakken 10.  To tilstødende ejendomme, hhv. Birkevænget 2A og Birkevænget 4, indgår i projektforslaget med de nuværende ejeres accept.

Byggeriet vil, hvis det gennemføres, bidrage til en delvis realisering af kommunens boligpolitik og boligstrategi, i forhold til at få opført flere boligfællesskaber til blandt andre seniorer; et større udbud af lejeboliger og flere bæredygtige boliger som f.eks. passivhuse og boliger, hvor sunde byggematerialer og genbrug er i fokus.

lokalplan birkebakken.pnglokalplan birkebakken2.png

Illustrationerne viser hhv. lokalplanområdets afgræsning med de nuværende bygninger og områdets forventede udnyttelse i henhold til lokalplanforslagets bebyggelsesplan.

Lokalplanforslaget kan læses via dette link: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=341. Benyt venligst den orange knap "din kommentar", hvis du har bemærkninger til forslaget. Høringssvar skal være os i hænde senest onsdag den 6. august 2020.

Efter høringsfristens udløb vil bemærkninger og indsigelser blive gennemgået, og eventuelle justeringer foretaget, inden lokalplanen forelægges til endelig politisk behandling.

 Lokalplanforslag maj 2020.pdf

Midlertidige retsvirkninger
Indtil en lokalplan er endeligt vedtaget, må ejendomme der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.
Efter planlovens § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato.