Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Et bæredygtigt samlingssted i Pedersker

Et bæredygtigt samlingssted i Pedersker

I Pedersker er man i gang med at planlægge, hvordan et nyt udendørs samlingssted skal se ud. Da Covid19 endnu ikke tillader forsamlinger af større grupper borgere, har man i stedet valgt at præsentere skitsen til et nyt forslag til samlingssted i Pedersker Dagli´Brugs.

Forslaget er lavet af tegnestuen Matters i København ved medejer og arkitekt, Marie-Louise Holst. Opgaven, som tegnestuen blev stillet, var rumligt at afgrænse og indrette et udendørs opholdsareal bag DagliBrugsen i Pedersker bl.a. med:

  • gode ganglinjer mellem Brugsen, P-pladserne og Lynggårdsskoven,
  • fortsat P-pladser ud til Dr. Glavens Vej,
  • et fast "møbel" til leg og ophold,
  • et centralt placeret formidlingssted,
  • god adgang til den tidligere BAF-bygning, og
  • fortsat kørevej til vareindlevering og fjernvarmeværket.

Hovedgrebet i forslaget er:

- en skærmvæg i træ og beplantning mod de eksisterende bygninger
- en tredeling af pladsen i "Køkkenet", "Stuen" og "Spisestuen"
- et fast "møbel" der bliver pladsens omdrejningspunkt. 

Samlingsstedet er tænkt til borgerne i Pedersker og omegn, børn og unge fra Sydbornholms Privatskole, sommerhusgæster i Sømarken og Strandmarken, cykelturister - og besøgende der kommer til vinsmagning, Bornholmerdage eller bare lægger vejen forbi det lille lokalsamfund.

Det forventes, at samlingsstedet står klart til indvielse om ca. et år.

Giv dit besyv med
Alle interesserede er velkomne i Pedersker Dagli´Brugs, hvor forslaget vil være udstillet til den 8. juni. Idéer og bemærkninger til forslag kan lægges i "svarkassen" i Pedersker Brugsforening eller sendes i mail til vivi.granby@brk.dk.

Menneskerne bag
Bag projektet med indretning af samlingsstedet står en lokal styregruppe med formanden og flere aktive fra Pedersker Borgerforeningen samt bestyrelsen i Pedersker Dagli´Brugs. Fra Bornholms Regionskommune deltager arkitekt Vivi Granby, som faciliterer projektet, der støttes økonomisk af LAG-Bornholm og Erhvervsstyrelsen.

Foto fra udstillingen i brugsen, hvor projektet bliver skitseret

 NYHøringsudstilling.jpg

 

Byrumsmodellen

Byrumsmodel.JPG

LAG_foelgelogoer_1_dk LAG EU logo.png