Jordforurening
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til indsatsplan for det regionale jordforureningsområde i 2023

Forslag til indsatsplan for det regionale jordforureningsområde i 2023

Bornholms Regionskommunes forslag til Indsatsplan 2023 for jordforurening sendes nu i høring fra den 14. december til den 12. januar 2023.

Forslaget beskriver den planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet i 2023. Planen justeres afhængigt af indkomne høringssvar, hvorefter den endelige version forelægges Natur-, Miljø- og Planudvalget.
Du kan læse hele forslaget på nedenstående link:

Forslag til indsatsplan 2023

Det er regionskommunens opgave bedst muligt at sikre, at jordforurening ikke bliver spredt, og at mennesker og miljø er beskyttet mod skadelige påvirkninger af denne. Der er flere kendte jordforureninger, end der er ressourcer til at undersøge og oprense, og derfor skal indsatsen prioriteres.

Budgettet til kortlægning samt indledende og videregående undersøgelser i 2023 er 1.806 mio. kr., mens der resterer 1.782 mio. kr. af engangsbevillingerne til pågående afværgeindsatser.

I 2023 og de kommende år planlægger regionskommunen fortsat at prioritere forureninger med klorerede opløsningsmidler fra renserier. Herudover er der også en større opgave med at opspore mulig forurening med stofgruppen PFAS, som blandt andet er fundet på brandøvelsespladser. Betegnelsen PFAS dækker over en gruppe af flourerede stoffer, herunder PFOS, og er et opmærksomhedspunkt for alle regioner.

Hvis du har bemærkninger til forslaget til Indsatsplan 2023, kan de sendes til nm@brk.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til geolog Lærke Skovbjerg på tlf. nr. 56 92 20 49.