Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 for en Solcellepark ved Kildevad

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 for en Solcellepark ved Kildevad

Planforslag for at lave en Solcellepark ved Kildevad sendes i høring

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede 26. januar 2023 at sende forslag til lokalplan nr. 131 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring.

 

Høringen afholdes fra d. 6. marts til d. 1. maj 2023. Planforslagene skal muliggøre at landbrugsarealer ved Kildevad, omdannes til en solcellepark

Bemærkninger eller indsigelser til planforslagene skal være Plan i hænde senest d. 1. maj 2023.

Se planforslagene her:

Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=384

Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=44

Sådan indsender du et høringssvar:

 

Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links.

 

Høringssvar kan også sendes med post, mrk.Kildevad, til:  

Plan

Skovløkken 4, Tejn

3770 Allinge

 

Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.

 

Der er lavet miljørapport til planforslagene

Både forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131 er under miljøvurdering. I en miljøvurdering skal der udarbejdes en miljøvurderingsrapport, der beskriver hvordan planforslagene kan påvirke sine omgivelser i form af for eksempel støj, landskab eller natur.

Det konkrete projekt for Kildevad Solcellepark er under samtidig miljøvurdering. Miljøvurderingsrapporten i linket nedenfor beskriver også hvordan det konkrete projekt påvirker sine omgivelser. Bornholms Regionskommune har, med afsæt i miljøvurderingsprocessen, lavet et udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet Kildevad Solcellepark. Udkastet til tilladelse sendes hermed i høring sammen med planforslagene og miljøvurderingsrapporten.

Du kan se miljøvurderingsrapporten og udkastet til tilladelsen efter miljøvurderingsloven her: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/384/29836

Borger- og værditabsmøde om Kildevad Solcellepark

Energistyrelsen, European Energy A/S og Bornholms Regionskommune holder borger- og værditabsmøde i forbindelse med høringen. Energistyrelsen har sendt invitationer direkte til de berørte naboer, men alle er velkomne. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du derfor komme og høre mere.

Mødet afholdes den 27. marts 2023 kl. 18 i Multihuset, Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem. Af hensyn til forplejning til borgermødet ønsker vi tilmelding gerne senest den 20. marts 2023, dog er senere tilmelding også muligt – tilmelding skal ske til Julie Nørgaard på e-mailadressen jno@europeanenergy.com 

 

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

 

Henvendelse for printet udgave

Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).