Dagligvarebutikker i Rønnde
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Har du idéer eller forslag forud for planlægning for store udvalgsvarebutikker i Rønne?

Har du idéer eller forslag forud for planlægning for store udvalgsvarebutikker i Rønne?

Høringsperiode 19. marts til 17. april 2020

 

Baggrund
Bornholms Regionskommune har modtaget forespørgsler om muligheder for etablering af store udvalgsvarebutikker i Rønne. Der har været henvendelser om mulig etablering af tre butikker med et samlet butiksareal på i alt ca. 10.000 m². Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om konkrete placeringer.
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har den 12. februar 2020 givet udtryk for, at man som udgangspunkt er positivt stemt for at ændre kommuneplanen, så der skabes rammer for store boxbutikker placeret i Rønne uden for bymidten i et såkaldt aflastningsområde.

Send dine bemærkninger til BRK, så vi har dem senest 17. april 2020.

Før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at igangsætte den nødvendige planlægning, skal offentligheden have mulighed for at påvirke planlægningen. Læs hele debatoplægget og indsend dine bemærkninger via dette link: http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=36 .

Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dine bemærkninger, ser sådan ud og ligger øverst til højre på siden:

Bornholms Regionskommune skal have modtaget dine bemærkninger senest den 17. april 2020.

Bemærkninger kan sendes med post, ”mrk. Indkaldelse af ideer og forslag, Aflastningsområde i Rønne” til Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, 3700 Rønne.

Brevet skal være modtaget af kommunen senest den 17. april 2020.

 

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat