Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Har du ideer eller forslag før der planlægges for et areal til havneformål ved Galløkken - Høringsfristen er udløbet

Har du ideer eller forslag før der planlægges for et areal til havneformål ved Galløkken - Høringsfristen er udløbet

 

Rønne Havn A/S har fremsat ønske over for Kommunalbestyrelsen om, at et ca. fem ha stort område sydøst for Skansevej i Rønne kan blive planlagt som oplagsplads for materialer til offshore-anlæg som fx havvindmølleparker. Arealet er vist med gul afgrænsning på dette luftfotografi

Arealet, der ligger neden for kystskrænten ved Galløkken, er opstået efter 1967 ved, at der er blevet anlagt en ny mole uden for den daværende kystlinje, og arealet herimellem er blevet fyldt op med jord og affald. Arealet har ligget udyrket og uden tilplantning, bygninger eller lignende, siden det blev dannet. Det anvendes nu som rekreativt område i tilknytning til det eksisterende naturområde på Galløkken oven for kystskrænten.

Gældende planforhold
I kommuneplanen er det markerede areal udlagt som et rekreativt område som en del af Galløkken. I lokalplanen for området (lokalplan nr. 091) er arealet udlagt til grønt område og skal fungere som støjbufferzone for aktiviteterne på de nye havneområder, der er blevet anlagt i løbet af de sidste par år.  En fremtidig anvendelse af arealet til havneformål er således i strid med den gældende kommuneplan og lokalplan.

 

Høring
Før udarbejdelsen af forslag til ændring af kommuneplan og lokalplan ønsker kommunalbestyrelsen at indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. 

Høringsfristen er udløbet 

Link til ideer og forslag   
 
Rønne Havn holdt et offentligt orienteringsmøde 13. januar 2020
Rønne Havn A/S vil orientere om projektforslaget ved et borgermøde mandag 13. januar 2020 kl. 19-21 på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.
Ved dette møde vil der også være repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til stede. Alle er velkomne.


Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat