Grusgrav
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Indkaldelse af ideer og forslag samt råstofredegørelse vedrørende Råstofplan 2020

Indkaldelse af ideer og forslag samt råstofredegørelse vedrørende Råstofplan 2020


Hvert fjerde år skal den gældende råstofplan gennemgås for behov for revision. Kommunalbestyrelsen traf den 17. december 2020 beslutning om, at påbegynde planlægningen for Råstofplan 2020 ved indkaldelse af ideer og forslag. I høringen indgår en redegørelse med status over råstofforsyningen samt et debatoplæg med hovedspørgsmål, som regionskommunen i særlig grad ønsker af få belyst.

Råstofredegørelse og debatoplæg sendes i otte ugers offentlig høring i perioden 22. december 2020 til 17. februar 2021.

Bornholms Regionskommune opfordrer borgere, virksomheder, myndigheder og andre interesserede til at indsende ideer og forslag, der kan indgå i den fremtidige planlægning på råstofområdet.

Se Råstofplan 2020 – debatfase på:
https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=28 

Du kan indsende dine ideer og forslag i et høringssvar via de digitale sider ved at trykke på den orange knap ”din kommentar”.


 
Høringssvar kan også sendes med post, mrk. Råstofplan 2020 – debatfase til:

Natur, Miljø og Fritid
Skovløkken 4
3770 Allinge

Af høringssvaret skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.

Center for Natur, Miljø og Fritid