Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Indkaldelse: ideer og forslag vedr. ønske om kommuneplantillæg for området ved Østre Skole

Indkaldelse: ideer og forslag vedr. ønske om kommuneplantillæg for området ved Østre Skole

​Bornholms Regionskommune har planer om at ændre planforholdene for området Østre Skole og tilhørende idrætsarealer fra "område til offentlige formål som skole" til "blandet bolig- og erhvervsområde". Arealet er på ca. 3,6 hektar.

østre skole.png 

Ejendommen Østre Skole er markeret med hvid tone.

Østre Skole rummer ikke længere en folkeskole. Det er blevet besluttet at sælge bygningerne og det tilhørende areal. Med salget følger også forventningen om, at det ikke længere skal have anvendelse som skole eller 'offentlige formål'. Men hvad skal området da bruges til? Hvilken anvendelse skal området have i fremtiden?

Den strategiske helhedsplan for Rønne omhandler også Østre skole, og lægger op til at man fx kan tænke kontorer i de eksisterende bygninger og nye boliger på boldbanerne. Der lægges dermed op til en anvendelse af området til 'blandet bolig og erhverv'.

Man kan dog også forestille sig en nedrivning af de eksisterende bygninger, og etablering af nye boliger og erhverv på hele grunden, således at boligpolitikkens mål om flere boliger kommer et skridt nærmere.

Etablering af et blandet bolig- og erhvervsområde på arealet kræver en ændring af kommuneplanen, idet den nuværende kommuneplan i sine rammer for lokalplanlægning har udlagt området til offentlige formål. Områdets anvendelse ønskes nu udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål, hvilket kan ske med et tillæg til kommuneplanen.

Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.

Fristen for at fremsende idéer og forslag er 14 dage fra den 24. september til den 8. oktober 2019.

Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar"

Klik her: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/32#/  for at gå til siden.

Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:

din kommentar.PNG

Indsigelsen kan sendes med post mrk. "Indkaldelse af ideer og forslag, Østre Skole" til: 

Erhverv, Byg og Sekretariat
Ullasvej 23
3700, Rønne

Af indsigelsen skal navn og adresse fremgå tydeligt.

Indsigelser/bemærkninger skal være modtaget senest 8. oktober 2019. Indsigelser vil efterfølgende blive behandlet af kommunalbestyrelsen