Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Har du ideer og forslag for et nyt erhvervsområde øst for Vibegård

Har du ideer og forslag for et nyt erhvervsområde øst for Vibegård

Bornholms Regionskommune har planer om at muliggøre et nyt erhvervsområde på ca. 7,7 hektar i udkanten af det østlige Rønne langs Åkirkebyvej og umiddelbart syd for det eksisterende erhvervsområde ved Lillevangsvej. 

 Lillevangsvej.jpg

Det aktuelle område er det markerede røde felt.

Etablering af et erhvervsområde på arealet kræver en ændring af kommuneplanen, idet den nuværende kommuneplan i sine rammer for lokalplanlægning har udlagt området til offentlige formål. Områdets anvendelse ønskes nu udlagt til erhvervsformål , hvilket kan ske med et tillæg til kommuneplanen.

Før kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg vil kommunalbestyrelsen gerne have dine idéer og forslag til planlægningen for området.

Fristen for at fremsende idéer og forslag er fredag den 31. maj 2019.

Hvis du har synspunkter eller forslag så skriv til os på adressen:

Bornholms Regionskommune, Skovløkken 4, 3770 Allinge. Eller send dem pr. mail til: plan@brk.dk