Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Forslag til lokalplan, nedrivning på Nexø mole

Forslag til lokalplan, nedrivning på Nexø mole

Høring

OBS -ny dato for høringsfrist korrigeret jf. den politiske beslutning, ny frist for bemærkninger er den 15. november 2021

Forslag til lokalplan nr. 129 nedrivning på Nexø Mole
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 15. september 2021, at godkende et lokalplanforslag, der muliggør nedrivning af DLG's bygninger på Nexø Mole ved Trafikhavnen i Nexø.

Nexø Havn A/S og DLG har som hhv. grundejer og lejer anmodet om tilladelse til at nedrive DLG's eksisterende bygninger på Nexø Mole. Dette er kun delvist muligt inden for rammerne af den gældende lokalplan nr.102 – Nexø Mole. Herudover er nedrivningerne en så væsentlig ændring af det bestående miljø, at det er lokalplanpligtigt. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har derfor besluttet at sende planforslaget i høring i otte uger fra den 20. september til den 15. november 2021. 

Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Plan i hænde senest den 15. november 2021.

Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger:
http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358

Du kan indsende dine bemærkninger via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar":

din kommentar.png

Bemærkninger kan også sendes på mail til plan@brk.dk eller med post, mrk. Lokalplan nr. 129 til:  

Udvikling og Plan
Ullasvej 23
3700 Rønne

Af indsigelsen skal dit navn og adresse fremgå tydeligt.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Plan i Udvikling og Plan, telefon 56 92 00 00.

Miljøscreening
Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 129 jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen for miljøvurdering udløste ikke pligt for miljøvurdering.  Afgørelse og klagevejledning KLIK HER


Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).


LP 129 nexø mole.PNG