Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Skovbyggelinjen reduceres i Rønne Syd

Skovbyggelinjen reduceres i Rønne Syd

​Miljøstyrelsen har givet tilladelse til at reducere skovbyggelinjen i Rønne Syd. Miljøstyrelsen lægger vægt på, at reduktionen vil være en administrativ lettelse for kommunen.

Skovbyggelinjen ophæves på de dele af matriklerne 317t og 317r Rønne Markjorder, hvor der skal etableres et nyt boligområde.

Læs afgørelsen her: Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 147 i Bornholms Regionskommune

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.