breve
Del på facebook

Åbne postlister

Læs postlister her
 
Når du henvender dig til regionskommunen vil du måske kunne finde din henvendelse på vores hjemmeside under åbne postlister.
 
Det er regionskommunens ønske at sikre størst mulig åbenhed og dialog i forhold til borgerne og pressen og i forhold til de muligheder, der er i lov om offentlighed i forvaltningen.
 
I konsekvens af den åbenhed er der åbne postlister i Bornholms Regionskommune.
 
I menuen vælger du Postlister og kan her se en daglig oversigt over breve, e-mails og fax, vi har modtaget.
 
Retningslinjer for postlisten
Hver dag senest kl. 12,00 offentliggør vi listen over den post, der er modtaget og journaliseret dagen før.
 
Postlisten indeholder modtaget post til kommunalbestyrelsen og de faglige udvalg samt til de 10 centre.
 
I henhold til persondataloven, må data ikke opbevares længere tid end nødvendigt, derfor vil link til post maksimalt være tilgængeligt i 30 dage. Efter 30 dage kan man stadig se, at der har været indkommet post, men link til selve dokumentet vil ikke længere være tilgængeligt.
 
Hvilke oplysninger indeholder postlisten
Den indeholder oplysning om indgået post til regionskommunen, der er journaliseret i et elektronisk dokumentsystem.
 
Intern post mellem de forskellige centre i regionskommunen er ikke omfattet og kommer ikke på postlisten.
 
På postlisten kan du se både fysiske og elektroniske breve, e-mails og fax, der er journaliseret på åbne, generelle sager.
 

Du kan ikke se post, der indeholder

  • oplysninger om personers private og økonomiske forhold,
  • oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, hvis det er af væsentlig betydning for en person eller virksomhed,
  • betaling af regninger,
  • inkassosager,
  • sager om køb og salg,
  • klager over navngivne medarbejdere i regionskommunen
  • masseforsendelser, som f.eks. pjecer, tryksager og reklamer, der ikke indgår i en egentlig sagsbehandling.
Postlisten indeholder dato for modtagelse, dato for registrering, navn på afsender, hvad dokumentet omhandler og i hvilket center, dokumentet behandles. Der er også et link til det modtagne dokument og eventuelle vedhæftede filer, så det kan åbnes og læses på hjemmesiden.
 
Dog kan der være dokumenter på postlisten uden link til dokumentet og eventuelle vedhæftede filer. Det er, når hele eller dele af indholdet er omfattet af regionskommunens tavshedspligt, men offentligheden gerne må vide, at det er modtaget i regionskommunen.
 
Du kan søge om aktindsigt, hvis du ønsker at blive gjort bekendt med indholdet af et dokument uden link. Administrationen vil derefter tage stilling til, om der i det konkrete tilfælde kan gives aktindsigt i hele eller dele af dokumentet.

Klagemulighed
Ønsker du at klage over oplysninger, der er tilgængelige via postlisten, kan det ske til Datatilsynet www.datatilsynet.dk  
 

Post til den centrale administration for:

Kommunalbestyrelsen
Borgmester
Økonomi- og Planudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Fritids- og Kulturudvalget
Direktion
Sekretariat
Økonomi og Personale
Teknik og Miljø
Center for Ejendomme og Drift
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Center for Ældre
Center for Sundhed
Center for Skole, Kultur og Fritid
Center for Psykiatri og Handicap
Center for Børn og Familie