breve
Del på facebook

Åbne postlister

Regionskommunen ønsker at sikre åbenhed og dialog i forhold til borgerne og pressen og i forhold til de muligheder, der er i lov om offentlighed i forvaltningen. I konsekvens af den åbenhed er der åbne postlister i Bornholms Regionskommune.

På denne side finder du den post, der er indkommet til vores centrale administration.


I henhold til persondataloven, må data ikke opbevares længere tid end nødvendigt, derfor vil link til post maksimalt være tilgængeligt i 30 dage. Efter 30 dage kan man stadig se, at der har været indkommet post, men link til selve dokumentet vil ikke længere være tilgængeligt.
 

Du kan ikke se post, der indeholder

  • oplysninger om personers private og økonomiske forhold, tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, hvis det er af væsentlig betydning for en person eller virksomhed, betaling af regninger, inkassosager, sager om køb og salg, klager over navngivne medarbejdere i regionskommunen, masseforsendelser, som f.eks. pjecer, tryksager og reklamer, der ikke indgår i en egentlig sagsbehandling.
Du kan søge om aktindsigt, hvis du ønsker at blive gjort bekendt med indholdet af et dokument, der ikke indeholder et link. Administrationen vil derefter tage stilling til, om der i det konkrete tilfælde kan gives aktindsigt i hele eller dele af dokumentet.

Klagemulighed
Ønsker du at klage over oplysninger, der er tilgængelige via postlisten, kan det ske til Datatilsynet www.datatilsynet.dk